Hopp til hovedinnhold
Behcets sykdom debuterer oftest i ung voksen alder.
Behcets sykdom debuterer oftest i ung voksen alder.

Behçets sykdom

Behçets sykdom er en kronisk betennelsessykdom som kan ramme mange organer. Mest fremtredende er smertefulle sår i munnhulen, ved kjønnsorganene og på huden, samt øyebetennelser. Det finnes ingen helbredende behandling.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/diverse/behcets-sykdom/ 

Hva er Behçets sykdom?

Årsaker

Symptomer

Tegn

Sår i munnhulen

Sår på kjønnsorganene

Utslett

Øyebetennelse

Andre organ

Diagnostikk

Behandling

Lokalbehandling

Tablettbehandling (systemisk behandling)

Kirurgi

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Behçets sykdom. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Alnaimat FA. Behcet disease. Medscape, last updated Dec 23, 2015.
 2. Sollesnes Holsen D, Johannessen AC. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 3. Behçet H: Uber rezidivierende, aphthose, durchein Virus verursachte Geschwure am Mund, am Auge und anden Genitalien. Dermatol Wochenschr 1937; 36: 1152-7. PubMed 
 4. Hatemi G, Seyahi E, Fresko I, et al. Behçet's syndrome: a critical digest of the 2014-2015 literature. Clin Exp Rheumatol. 2015 Nov-Dec;33:S3-14. PMID: 26487500 PubMed 
 5. Davatchi F. Diagnosis/Classification Criteria for Behcet's Disease. Patholog Res Int 2012; 2012:607921. PubMed 
 6. Koné-Paut I. Behçet's disease in children, an overview. Pediatr Rheumatol Online J. 2016 Feb 18;14(1):10. pmid:26887984 PubMed 
 7. Smith EL, Yazici Y. Clinical manifestations and diagnosis of Behçet syndrome. UpToDate, last updated Apr 18, 2022. UpToDate 
 8. Hatemi G, Seyahi E, Fresko I, Talarico R, Hamuryudan V. One year in review 2020: Behçet's syndrome. Clin Exp Rheumatol. 2020;38 Suppl 127(5):3-10. PMID: 33331271 PubMed 
 9. Smith EL, Yazici Y. Treatment of Behçet’s syndrome. UpToDate, last updated Dec 06, 2021. UpToDate 
 10. Hatemi G, Melikoglu M, Korkmaz C, et al. Apremilast for Behçet’s Syndrome — A Phase 2, Placebo-Controlled Study. N Engl J Med 2015; 372: 1510-8. doi:10.1056/NEJMoa1408684 DOI 
 11. Levy-Clarke G, Jabs DA, Read RW, et al.Expert panel recommendations for the use of anti-tumor necrosis factor biologic agents in patients with ocular inflammatory disorders. Ophthalmology. 2014 Mar;121(3):785-96.e3. doi: 10.1016/j.ophtha.2013.09.048.
 12. Hu Y, Huang Z, Yang S, Chen X, Su W, Liang D. Effectiveness and Safety of Anti-Tumor Necrosis Factor-Alpha Agents Treatment in Behcets' Disease-Associated Uveitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Pharmacol. 2020;11:941. Published 2020 Jun 24. PMID: 32670062 PubMed 
 13. Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). Nasjonal veileder for svangerskap og revmatiske sykdommer. Trondheim; sist oppdatert mars 2018, siden besøkt 13.09.2018
 14. Kural-Seyahi E, Fresko I, Seyahi N, et al. The long-term mortality and morbidity of Behçet syndrome: a 2-decade outcome survey of 387 patients followed at a dedicated center. Medicine (Baltimore) 2003; 82: 60. PubMed