Hopp til hovedinnhold
Fødselsmerker er vanlige: Hemangiomer finnes hos omtrent ti prosent av babyer ved ett-års alder.
Fødselsmerker er vanlige: Hemangiomer finnes hos omtrent ti prosent av babyer ved ett-års alder.

Fødselsmerker

Fødselsflekker utgått fra blodårer og medfødte føflekker (nevi) er vanlige hos nyfødte. De fleste er godartede og selvbegrensende.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/hudlidelser/fodselsmerker/ 

Hva er fødselsmerker?

Pigmenterte fødselsmerker

Medfødte føflekker (melanocyttnevi)

"Mongolske flekker"

Café-au-lait flekker

Fødselsmerker utgått fra blodårer

Hemangiomer

Portvinsflekker (nevus flammeus)

Storkebitt (nevus simplex)

Andre fødselsmerker

Ekstra brystvorte

Hudmarkører på medfødte feil i ryggen

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Fødselsmerker. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Navarro-Fernandez IN, Mahabal GD. Congenital Nevus. 2021 Aug 9. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. Accessed 26 Aug 2021. PMID: 32644696.
 2. Krengel S, Hauschild A, Schafer T. Melanoma risk in congenital melanocytic naevi: a systematic review. Br J Dermatol 2006; 155: 1-8. PubMed 
 3. Klingenberg C. Metodebok i nyfødtmedisin. Universitetssykehuset Nord-Norge. 6. utgave 2019. unn.no 
 4. Berg P, Lindelof B. Congenital melanocytic naevi and cutaneous melanoma. Melanoma Res 2003; 13: 441-5. PubMed 
 5. Elyas A. Bradley M. Viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp. Läkartidningen. 2021,118:20208.
 6. Chua RF, Pico J. Dermal Melanocytosis. 2021 Aug 3. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. Accessed 26 Aug 2021. PMID: 32491340.
 7. Lalor L, Davies OMT, Basel D, Siegel DH. Café au lait spots: When and how to pursue their genetic origins. Clin Dermatol. 2020 Jul-Aug;38(4):421-431. Epub 2020 Mar 25. PMID: 32972601. PubMed 
 8. Plensdorf S, Livieratos M, Dada N. Pigmentation Disorders: Diagnosis and Management. Am Fam Physician. 2017 Dec 15;96(12):797-804. PMID: 29431372.
 9. Chamli A, Aggarwal P, Jamil RT, Litaiem N. Hemangioma. 2021 Jul 18. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. Accessed 26 Aug 2021. PMID: 30855820. PubMed 
 10. Lewis ML. A comprehensive newborn exam: part II. Skin, trunk, extremities, neurologic. Am Fam Physician. 2014 Sep 1;90(5):297-302. PMID: 25251089.
 11. Klingenberg C, Abrahamsen TG, Flægstad T. Vaskulære lesjoner. Generell veileder i pediatri. Norsk barnelegeforening. Sist revidert 2015. Siden besøkt juni 2018.
 12. Shajil C, M Das J. Nevus Flammeus. 2020 Oct 13. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. Accessed 26 Aug 2021. PMID: 33085401.
 13. Huikeshoven M, Koster PH, de Borgie CA, et al. Redarkening of port-wine stains 10 years after pulsed-dye-laser treatment. N Engl J Med 2007; 356: 1235. New England Journal of Medicine 
 14. Sharan S, Swamy B, Taranath DA et al. Port-wine vascular malformations and glaucoma risk in Sturge-Weber syndrome. J AAPOS 2009; 13: 374-8. pmid:19683189 PubMed 
 15. Greydanus DE, Matytsina L, Gains M. Breast disorders in children and adolescents. Prim Care 2006; 33: 455. pmid:16713771 PubMed 
 16. Ferrara P, Giorgio V, Vitelli O et al. Polythelia: still a marker of urinary tract anomalies in children?. Scand J Urol Nephrol 2009; 43: 47. pmid:18836948 PubMed 
 17. Choi SJ, Yoon HM, Hwang JS et al. Incidence of Occult Spinal Dysraphism Among Infants With Cutaneous Stigmata and Proportion Managed With Neurosurgery: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2020 Jul 1;3(7):e207221. PMID: 32614421 PubMed