Hopp til hovedinnhold
Utslett etter medisiner gir ofte kløe, og er ofte symmetrisk.
Utslett etter medisiner gir ofte kløe, og er ofte symmetrisk.

Legemiddelutløste utslett

Utslett etter medisiner, legemiddelutløste utslett, er bivirkninger av legemidler som fører til hudreaksjoner og utslett.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/allergi/hudallergi/medikamentelle-utslett/ 

Årsak og forekomst

Diagnostikk

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Illustrasjoner

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Legemiddelutløst utslett. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Lützow-Holm C, Rønnevig JR. Kutane legemiddelreaksjoner. Tidsskr Nor Lægeforen 2005;125:2483-7. PubMed 
 2. Blume JE, Ali L, Ehrlich M, Helm T. Drug eruptions. Medscape, last updated Feb 15, 2019. emedicine.medscape.com 
 3. Fiszenson-Albala F, Auzerie V, Mahe E et al. A 6-month prospective survey of cutaneous drug reactions in a hospital setting. Br J Dermatol 2003; 149: 1018-22. PubMed 
 4. Abrams EM, Khan DA. Diagnosing and managing drug allergy. CMAJ. 2018 Apr 30;190(17):E532-E538. PMID: 29712672 PubMed 
 5. Tareen A, Bygum A. Lægemiddeludslæt. Ugeskr Læger 2018; 180: V10170746. pmid:29690993 PubMed 
 6. Smith W. Adverse drug reactions - allergy? side-effect? intolerance? Aust Fam Physician. 2013 Jan-Feb;42(1-2):12-6. PMID: 23529453.
 7. Elzagallaai AA, Rieder MJ. In vitro testing for diagnosis of idiosyncratic adverse drug reactions: Implications for pathophysiology. Br J Clin Pharmacol. 2015 Oct;80(4):889-900. Epub 2015 Jun 1. PMID: 25199801 PubMed 
 8. Hagen NT, Spigset O. «Sulfaallergi» - hvilke legemidler må pasienten unngå? «Sulfonamide allergy» - which drugs must patients avoid?. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016 Jun 7;136(10):915-8. doi: 10.4045/tidsskr.15.0848 DOI 
 9. Guttormsen AB, Florvaag E. Diagnostikk ved legemiddelutløste allergiske reaksjoner. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 298-9. Tidsskrift for Den norske legeforening 
 10. Nigen S, Knowles SR, Shear NH. Drug eruptions: approaching the diagnosis of drug-induced skin diseases. J Drugs Dermatol 2003; 2: 278-99. PubMed 
 11. Huldt-Nystrøm T, Rørdam OM. Kutane bivirkninger av systemiske legemidler. Norsk legemiddelhåndbok, publisert 28.04.2017. m.legemiddelhandboka.no 
 12. Teo YX, Walsh SA. Severe adverse drug reactions. Clin Med (Lond). 2016 Feb;16(1):79-83. PMID: 26833523 PubMed 
 13. Barbaud A. Drug patch testing in systemic cutaneous drug allergy. Toxicology. 2005 Apr 15. 209(2):209-16.
 14. Pichler W, Yawalkar N, Schmid S et al. Pathogenesis of drug-induced exanthems. Allergy 2002; 57: 884-93. PubMed 
 15. Kardaun SH, Sekula P, Valeyrie-Allanore L et al.; RegiSCAR study group. Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS): an original multisystem adverse drug reaction. Results from the prospective RegiSCAR study. Br J Dermatol. 2013 Nov;169(5):1071-80. PMID: 23855313. PubMed