Hopp til hovedinnhold

Stikk og bitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


  1. Golden DBK. Anaphylaxis to Insect Stings. Immunol Allergy Clin North Am 2015; 35(2): 287-302. pmid:25841552 PubMed  
  2. Smittevernveilederen. Veggedyr - veileder for helsepersonell. FHI 2019. Sist oppdatert 07.07.2019. Siden lest 24.11.2021. www.fhi.no  
  • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
  • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
  • Tore Särnhult, överläkare, Hudmottagningen, Kungsbacka (Medibas)