Hopp til hovedinnhold

Lichen planus

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En kronisk, inflammatorisk, autoimmun hud- og slimhinnesykdom
Forekomst:
Er relativt vanlig (0,3-4%) og forekommer særlig hos kvinner omkring menopausen
Symptomer:
Oppstår ofte akutt med sterkt kløende flate papler, men kan også ha en mer langsom og mindre kløende start
Funn:
Mm til cm store flate papler som er elevert over huden. Predileksjonssteder er underarmens volarside, lår, legger og sakral-/glutealregionen. Kan også ramme munn- og genitalslimhinne og neglene
Diagnostikk:
Histologiske prøver og immunfluorescenser kan skille denne tilstanden fra andre lichenoide tilstander
Behandling:
Symptomdempning (kløe- og betennelsesdemping) med lokale steroider. De fleste opplever spontan tilbakegang av lidelsen i løpet av 1-2 år. Det hersker uenighet om tilstanden er prekankrøs
 1. Sollesnes Holsen D, Johannessen AC. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 2. Usatine RP, Tinitigan M. Diagnosis and treatment of lichen planus. Am Fam Physician 2011; 84: 53-60. American Family Physician  
 3. Chuang T-Y. Lichen planus. Medscape, last updated Jul 25, 2018. emedicine.medscape.com  
 4. Kusari A, Ahluwalia J. Lichen Planus. N Engl J Med. 2018;379(6):567. PubMed  
 5. Gorouhi F, Davari P, Fazel N. Cutaneous and mucosal lichen planus: a comprehensive review of clinical subtypes, risk factors, diagnosis, and prognosis. ScientificWorldJournal. 2014;2014:742826. Published 2014 Jan 30. PMID: 24672362. PubMed  
 6. Goldstein BG, Goldstein AO. Lichen planus. UpToDate, last updated Mar 22, 2022. UpToDate  
 7. Løkken P, Skoglund LA. Legemiddelbivirkninger i munnhulen. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1345-8.
 8. Shengyuan L, Songpo Y, Wen W, Wenjing T, Haitao Z, Binyou W. Hepatitis C virus and lichen planus: a reciprocal association determined by a meta-analysis. Arch Dermatol 2009; 145: 1040-7. PubMed  
 9. Cooper S, Munidasa D. Lichen planus. BMJ Best Practice, last reviewed 19 Mar 2022. bestpractice.bmj.com  
 10. Elyas A. Bradley M. Viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp. Läkartidningen. 2021,118:20208. lakartidningen.se  
 11. Di Fede O, Belfiore P, Cabibi D, et al. Unexpectedly high frequency of genital involvement in women with clinical and histological features of oral lichen planus. Acta Derm Venereol 2006; 86: 433-8. PubMed  
 12. Belfiore P, Di Fede O, Cabibi D, et al. Prevalence of vulval lichen planus in a cohort of women with oral lichen planus: an interdisciplinary study. Br J Dermatol 2006; 155: 994-8. PubMed  
 13. Rasi A, Behzadi AH, Davoudi S, Rafizadeh P, Honarbakhsh Y, Mehran M, et al. Efficacy of oral metronidazole in treatment of cutaneous and mucosal lichen planus. J Drugs Dermatol. 2010 Oct. 9(10):1186-90.
 14. Arias-Santiago S, Buendia-Eisman A, Aneiros-Fernandez J, et al. Cardiovascular risk factors in patients with lichen planus. Am J Med. 2011 Jun. 124(6):543-8.
 15. Rajar UD, Majeed R, Parveen N, Sheikh I, Sushel C. Efficacy of aloe vera gel in the treatment of vulval lichen planus. J Coll Physicians Surg Pak 2008; 18: 612-4. PubMed  
 16. Pavlotsky F, Nathansohn N, Kriger G, Shpiro D, Trau H. Ultraviolet-B treatment for cutaneous lichen planus: our experience with 50 patients. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2008 Apr. 24(2):83-6.
 17. Corrocher G, Di Lorenzo G, Martinelli N, et al. Comparative effect of tacrolimus 0.1% ointment and clobetasol 0.05% ointment in patients with oral lichen planus. J Clin Periodontol 2008; 35: 244-9. PubMed  
 18. Carbone M, Arduino PG, Carrozzo M, et al. Topical clobetasol in the treatment of atrophic-erosive oral lichen planus: a randomized controlled trial to compare two preparations with different concentrations. J Oral Pathol Med 2009; 38: 227-33. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim