Hopp til hovedinnhold

Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS)

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt, generell hudsykdom med kraftig rubor, etter hvert blemmer og hudavskalling, utløst av toksin fra stafylokokkinfeksjon
Forekomst:
Sjelden tilstand hos nyfødte barn
Symptomer:
Utslettet starter ofte med rubor rundt øyne og munn. I løpet av det nærmeste døgnet spres utslettet til hals og etter hvert store deler av kroppen, med utvikling av feber og påvirket allmenntilstand
Funn:
Rubor rundt munn og øyne, etter hvert på hals og videre til store deler av kroppen. Tynne blemmer som brister med rød og smertefull hud under. Etter hvert sterkt påvirket allmenntilstand
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er bakteriedyrkning
Behandling:
Antibiotika
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  1. Ross A, Shoff HW. Staphylococcal Scalded Skin Syndrome. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; October 27, 2020. www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Pielop JA. Vesiculobullous and pustular lesions in the newborn and infant. UpToDate, last updated Feb 28, 2018. UpToDate  
  3. King RW. Staphylococcal scalded skin syndrome (SSSS). Medscape, last updated May 18, 2017. emedicine.medscape.com  
  4. Broberg A, Edberg KE, Hallberg K et al. Debutsymtom svårtolkade vid stafylococcal scalded skin syndrome. Läkartidningen 2008; 105: 1103-6.
  5. Mishra AK, Yadav P, Mishra A. A Systemic Review on Staphylococcal Scalded Skin Syndrome (SSSS): A Rare and Critical Disease of Neonates. Open Microbiol J 2016; 10:150. PubMed  
  6. Leung AKC, Barankin B, Leong KF. Staphylococcal-scalded skin syndrome: evaluation, diagnosis, and management. World JPediatr 2018; 14: 116-20|. pmid:29508362 PubMed  
  7. Stanley JR, Amagai M. Pemphigus, Bullous Impetigo, and the Staphylococcal Scalded-Skin Syndrome. N Engl J Med 2006; 355: 1800-10. PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL, Trondheim