Hopp til hovedinnhold

Svangerskapspemfigoid

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Autoimmun sykdom med bulløst utslett hos gravide
Forekomst:
Insidens er 0,5 per million, det vil si 1-2 nye tilfeller per år i Norge
Symptomer:
Starter vanligvis som kløende urtikarialignende utslett på abdomen eller ekstremiteter. Utslettene utvider seg etter hvert
Funn:
Initiale kliniske funn er bullae periumbilikalt, ev. erytematøse papler, plakk, vesikler og store bullae
Diagnostikk:
Aktuell tilleggsundersøkelse er biopsi med histologi
Behandling:
Er ved lette tilfeller lokale steroider og antihistaminer. Ved alvorligere sykdom behandles ned systemisk kortison. Regelmessig fosterovervåkning på grunn av risiko for prematur fødsel og SGA
 1. Pomeranz MK. Dermatoses of pregnancy. UpToDate, last updated Mar 29, 2017. UpToDate  
 2. Huilaja L, Mäkikallio K, Tasanen K. Gestational pemphigoid. Orphanet J Rare Dis 2014; 9:136. PubMed  
 3. Hjortø S, Skov L, Lykke JA. Obstetriske dermatoser. Ugeskr Læger 2014; 20 (176): 1883-7. pmid:V05130346
 4. Solberg SM, Tolaas E, Sviland L. En gravid kvinne med kløende utslett. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 9: 1062-3. PubMed  
 5. Huilaja L, Mäkikallio K, Tasanen K, Gestational pemphigoid. Orphanet J Rare Dis 2014;9: 136 PubMed  
 6. Powell AM, Sakuma-Oyama Y, Oyama N, et al. Usefulness of BP180 NC16a enzyme-linked immunosorbent assay in the serodiagnosis of pemphigoid gestationis and in differentiating between pemphigoid gestationis and pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy. Arch Dermatol 2005; 141:705. PubMed  
 7. Kirtschig G, Middleton P, Bennett C, et al. Interventions for bullous pemphigoid. Cochrane Database Syst Rev 2010; :CD002292. Cochrane (DOI)  
 8. Jenkins RE, Hern S, Black MM. Clinical features and management of 87 patients with pemfigoid gestationis. Clin Exp Dermatol 1999; 24: 255-9. PubMed  
 9. Teran VA. Pemphigoid gestationis. Medscape, last updated Jun 02, 2017. emedicine.medscape.com  
 10. Chi CC, Wang SH, Charles-Holmes R, et al. Pemphigoid gestationis: early onset and blister formation are associated with adverse pregnancy outcomes. Br J Dermatol 2009; 160: 1222. pmid:19298272 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
 • Mette Mogensen, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Dermato-Venerologisk afd. D, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital