Hopp til hovedinnhold

Bleiedermatitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En samlebetegnelse på toksisk, inflammatorisk og ev. superinfisert utslett i bleieregionen
Forekomst:
Svært vanlig blant bleiebarn og eldre pleietrengende som bruker bleier
Symptomer:
Kløe, svie, ubehag
Funn:
Hissig, eksematøst eller væskende utslett i bleieområdet
Diagnostikk:
Ingen tilleggundersøkelser er påkrevd
Behandling:
Gruppe-1 steroid, ev. tilsatt antiseptikum/antibiotikum
  1. Shin HT. Diagnosis and management of diaper dermatitis. Pediatr Clin North Am 2014; 61:367. PubMed  
  2. Scheinfeld N. Diaper dermatitis: a review and brief survey of eruptions of the diaper area. Am J Clin Dermatol 2005; 6:273. PubMed  
  3. Blume-Peytavi U, Kanti V. Prevention and treatment of diaper dermatitis. Pediatr Dermatol. 2018;35 Suppl 1:s19-s23. PMID: 29596731 PubMed  
  4. Humphrey S, Bergman JN, Au S. Practical management strategies for diaper dermatitis. Skin Therapy Lett 2006; 11:1. PubMed  
  5. Klunk C, Domingues E, Wiss K. An update on diaper dermatitis. Clin Dermatol 2014; 32:477. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
  • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim