Hopp til hovedinnhold

Kutan candidiasis

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
En overflatisk gjærsoppinfeksjon som kan affisere de fleste hudområder av kroppen
Forekomst:
Ganske vanlig
Symptomer:
Erythem særlig i hudfolder samt plagsom kløe/svie
Funn:
Kløende, røde, væskende forandringer i de store hudfoldene
Diagnostikk:
Prøve til dyrking bør tas dersom det kliniske bildet ikke er typisk
Behandling:
Lokalbehandles med imidazolkrem

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim