Hopp til hovedinnhold

Candidiasis, kutan

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En overflatisk gjærsoppinfeksjon som kan affisere de fleste hudområder av kroppen
Forekomst:
Ganske vanlig
Symptomer:
Erythem særlig i hudfolder samt plagsom kløe/svie
Funn:
Kløende, røde, væskende forandringer i de store hudfoldene
Diagnostikk:
Prøve til dyrking bør tas dersom det kliniske bildet ikke er typisk
Behandling:
Lokalbehandles med imidazolkrem
  1. Scheinfeld NS. Candidiasis, cutaneous. Medscape, last updated Jan 12, 2015.
  2. Kauffman CA. Overview of Candida infections. UpToDate, last updated Jan 05, 2017. www.uptodate.com  
  3. Skov Simonsen G. Imidazol-/triazolderivater (lokal bruk). Norsk legemiddelhåndbok, publisert 16.11.2016. www.legemiddelhandboka.no  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim