Hopp til hovedinnhold

Cellulitt

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Cellulitt er en akutt infeksjon i hud og underhud
Forekomst:
Vanlig i allmennpraksis og ved sykehus
Symptomer:
Lokalisert erytem og varme, moderate smerter, tidvis hudblødninger, bullae og ofte allmennsymptomer
Funn:
Uskarpt avgrenset erytem, inhomogen farge, satelitter, lesjoner
Diagnostikk:
Anamese og klinisk undersøkelse
Behandling:
Antibiotika, elevasjon, kompresjon - ev. eksplorasjon ved mistanke om dypere eller alvorligere infeksjoner. Behandle disponerende faktorer om aktuelt

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Eivind Rath, indremedisiner og infeksjonslege, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege avdeling for infeksjonssykdommer, St Olavs Hospital, Trondheim