Hopp til hovedinnhold

Erysipelas

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Lokal, avgrenset, overflatisk hudinfeksjon forårsaket av beta-hemolytiske streptokokker
Forekomst:
Relativt hyppig, epidemiologiske data for Norge mangler
Symptomer:
Ømt og varmt erytem, sjelden smertefullt, allmennsymptomer
Funn:
Homogent, skarpt avgrenset, lokalisert erytem, ofte illrødt (lakserødt). Lett elevert og skarpt avgrenset hevelse, lokale glandelstasjoner og ev. ledsagende lymfangitt
Diagnostikk:
Klinisk diagnostikk med typisk sykehistorie, utseende, CRP (ev. leukocytose. Dyrkningsprøver er sjelden til hjelp
Behandling:
Betalaktamantibiotika, elevasjon og ev. febernedsettende

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Eivind Rath, indremedisiner og infeksjonslege, Haukeland Universitetssjukehus, Bergen

Tidligere fagmedarbeidere

  • Bjørn Waagsbø, overlege St Olavs Hospital, Trondheim