Hopp til hovedinnhold

Erythema multiforme

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Akutt, selvbegrensende, inflammatorisk polymorf hudsykdom, som trolig er en hypersensitivitetsreaksjon assosiert med infeksjoner eller i noen tilfeller medikamenter
Forekomst:
Ingen uvanlig tilstand, forekomst i underkant av 1%
Symptomer:
Plutselig utbrudd av symmetrisk erytematøs hudlesjon, ofte med liknende episoder tidligere
Funn:
Utslett i hovedsak på ekstensor overflater, håndflater, fotsåler og av og til slimhinner, som regel symmetrisk fordelt. "Blink-lesjoner" er typisk
Diagnostikk:
Om nødvendig er hudbiopsi diagnostisk
Behandling:
Selvbegrensende, men kan forekomme i residiverende form
 1. Trayes KP, Love G, Studdiford JS. Erythema Multiforme: Recognition and Management. Am Fam Physician. 2019 Jul 15;100(2):82-88. PMID: 31305041 PubMed  
 2. de Risi-Pugliese T, Sbidian E, Ingen-Housz-Oro S, Le Cleach L. Interventions for erythema multiforme: a systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019 May;33(5):842-849. PMID: 30680804 PubMed  
 3. Kowal-Vern A. Erythema multiforme. BMJ Best Practice, last updated Jan 2021. Accessed 4 April 2022. bestpractice.bmj.com  
 4. Sollesnes Holsen D, Johannessen AC. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 5. Lerch M, Mainetti C, Terziroli Beretta-Piccoli B, Harr T. Current perspectives on erythema multiforme. Clin Rev Allergy Immunol. 2018;54:177-184. PubMed  
 6. Sokumbi O, Wetter DA. Clinical features, diagnosis, and treatment of erythema multiforme: a review for the practicing dermatologist. Int J Dermatol. 2012 Aug. 51(8):889-902.
 7. Lerch M, Mainetti C, Terziroli Beretta-Piccoli B, Harr T. Current Perspectives on Erythema Multiforme. Clin Rev Allergy Immunol. 2018 Feb;54(1):177-184. PMID: 29352387. PubMed  
 8. Zimmermann S, Sekula P, Venhoff M, et al. Systemic Immunomodulating Therapies for Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis. A systematic review and meta-analysis. JAMA Dermatol. 2017;153(6):514-522 . doi:10.1001/jamadermatol.2016.5668 DOI  
 • Silje Folven Barlindhaug, Spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim