Hopp til hovedinnhold

Erythrasma

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Overflatisk hudinfeksjon forårsaket av bakterien Corynebacterium minitissimum
Forekomst:
Relativt hyppig tilstand
Symptomer:
Viser seg ved skjelling og ev. sprekkdannelse i huden mellom tærne, eller som svakt rødt til brunfarget utslett i intertriginøse områder. Noen plages med kløe
Funn:
Skjelling og sprekker i huden mellom tærne, eller svakt rødt eller brunt sammenflytende utslett intertriginøst
Diagnostikk:
Korallrød fluorescens ved bruk av Woods lampe
Behandling:
Antibiotika lokalt ved avgrensa forandringer, systemisk antibotika ved mer utbredte utslett
  1. Brice S. Erythrasma. UpToDate, last updated Mar 23, 2021. Accessed Apr 4 2022. www.uptodate.com  
  2. Gruenstein D, Levitt JO. Erythrasma in 4 skin of color patients with hidradenitis suppurativa. JAAD Case Rep. 2021 Jun 2;13:127-129. PMID: 34195323 PubMed  
  3. Ponka D, Baddar F. Microscopic potassium hydroxide preparation. Can Fam Physician. 2014 Jan;60(1):57. PMID: 24452564 PubMed  
  4. Avci O, Tanyildizi T, Kusku E. A comparison between the effectiveness of erythromycin, single-dose clarithromycin and topical fusidic acid in the treatment of erythrasma. J Dermatolog Treat 2013; 24: 70. pmid:21923567 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)