Hopp til hovedinnhold

Perioral dermatitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Inflammatorisk hudsykdom med symmetrisk, erytematøst, papulært, ev. pustuløst, lett skjellende utslett perioralt
Forekomst:
Unge kvinner i alderen 16 til 45 år utgjør over 90%. Forekommer også hos barn
Symptomer:
Lokal perioral hudirritasjon, ofte i relasjon til bruk av topikale kortikosteroider
Funn:
Periorale erytematøse papler og pustler med en elementfri sone inn mot leppene. Kan av og til ses rundt nese eller øyne 
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser bidrar til diagnosen
Behandling:
Lokalbehandling med metronidazol eller kalsineurinhemmer, ev. systemisk behandling med tetrasyklin i alvorlige tilfeller
 1. Reichenberg J, Owen C, Ofori AO. Perioral (periorificial) dermatitis. UpToDate, last updated May 24, 2022. Accessed 14.02.2023 www.uptodate.com  
 2. Tolaymat L, Hall MR. Perioral Dermatitis. 2022 Sep 5. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 30247843 PubMed  
 3. Lipozenčić J, Hadžavdić SL. Perioral dermatitis. Clin Dermatol. 2014 Jan-Feb;32(1):125-30. PMID: 24314386.
 4. Goel NS, Burkhart CN, Morrell DS. Pediatric periorificial dermatitis: Clinical course and treatment outcomes in 222 patients. Pediatr Dermatol 2015; 32: 333 PMID: 25847356 PubMed  
 5. Gray NA, Tod B, Rohwer A et al. Pharmacological interventions for periorificial (perioral) dermatitis in children and adults: a systematic review. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Mar;36(3):380-390. Epub 2021 Dec 2. PMID: 34779023 PubMed  
 6. Kammler HJ. Perioral dermatitis. Medscape, last updated Aug 16, 2019. emedicine.medscape.com  
 7. Schwarz T, Kreiselmaier I, Bieber T, et al. A randomized, double-blind, vehicle-controlled study of 1% pimecrolimus cream in adult patients with perioral dermatitis. J Am Acad Dermatol 2008; 59:34. PubMed  
 8. Ollech A, Yousif R, Kruse L, et al. Topical calcineurin inhibitors for pediatric periorificial dermatitis. J Am Acad Dermatol 2020. PMID: 32032693 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim