Hopp til hovedinnhold

Perioral dermatitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Vanligvis et symmetrisk, erytematøst, papulært, sjeldnere pustuløst eller lett skjellende utslett perioralt
Forekomst:
Insidensen er 0,5-1% og over 90% er kvinner
Symptomer:
Lokal perioral hudirritasjon
Funn:
Periorale erytematøse papler og pustler med en elementfri sone inn mot leppene
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser bidrar til diagnosen
Behandling:
Tetrasykliner, ev. kalsineurinhemmer eller metronidazol
 1. Kammler HJ. Perioral dermatitis. Medscape, last updated Aug 16, 2019. emedicine.medscape.com  
 2. Reichenberg J. Perioral (periorificial) dermatitis. UpToDate, last updated Mar 05, 2020. www.uptodate.com  
 3. Lipozencic J, Ljubojevic S. Perioral dermatitis. Clin Dermatol 2011; 29:157. PubMed  
 4. Dirschka T, Tronnier H, Fölster-Holst R. Epithelial barrier function and atopic diathesis in rosacea and perioral dermatitis. Br J Dermatol 2004; 150:1136. PubMed  
 5. Dirschka T, Szliska C, Jackowski J, Tronnier H. Impaired skin barrier and atopic diathesis in perioral dermatitis. J Dtsch Dermatol Ges 2003; 1:199. PubMed  
 6. Goel NS, Burkhart CN, Morrell DS. Pediatric periorificial dermatitis: Clinical course and treatment outcomes in 222 patients. Pediatr Dermatol 2015; 32: 333 PMID: 25847356 PubMed  
 7. Hall CS, Reichenberg J. Evidence based review of perioral dermatitis therapy. G Ital Dermatol Venereol 2010; 145:433. PubMed  
 8. Chen AY, Zirwas MJ. Steroid-induced rosacealike dermatitis: case report and review of the literature. Cutis. 2009 Apr. 83(4):198-204.
 9. Nguyen V, Eichenfield LF. Periorificial dermatitis in children and adolescents. J Am Acad Dermatol 2006; 55:781. PubMed  
 10. Schwarz T, Kreiselmaier I, Bieber T, et al. A randomized, double-blind, vehicle-controlled study of 1% pimecrolimus cream in adult patients with perioral dermatitis. J Am Acad Dermatol 2008; 59:34. PubMed  
 11. Rodríguez-Martín M, Sáez-Rodríguez M, Carnerero-Rodríguez A, et al. Treatment of perioral dermatitis with topical pimecrolimus. J Am Acad Dermatol 2007; 56:529. PubMed  
 12. Schwarz T, Kreiselmaier I, Bieber T, et al. A randomized, double-blind, vehicle-controlled study of 1% pimecrolimus cream in adult patients with perioral dermatitis. J Am Acad Dermatol. 2008 Jul. 59(1):34-40.
 13. Ollech A, Yousif R, Kruse L, et al. Topical calcineurin inhibitors for pediatric periorificial dermatitis. J Am Acad Dermatol 2020. PMID: 32032693 PubMed  
 14. Weber K, Thurmayr R. Critical appraisal of reports on the treatment of perioral dermatitis. Dermatology 2005; 210:300. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim