Hopp til hovedinnhold

Perioral dermatitt

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Vanligvis et symmetrisk, erytematøst, papulært, sjeldnere pustuløst eller lett skjellende utslett perioralt
Forekomst:
Insidensen er 0,5-1% og over 90% er kvinner
Symptomer:
Lokal perioral hudirritasjon
Funn:
Periorale erytematøse papler og pustler med en elementfri sone inn mot leppene
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser bidrar til diagnosen
Behandling:
Tetrasykliner, ev. kalsineurinhemmer eller metronidazol
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
  • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim