Hopp til hovedinnhold

Urtikaria og angioødem

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Urtikaria og angioødem er som regel akutte eller kroniske hudreaksjoner på infeksjon, allergi, fysiske irritanter, insektstikk eller medikamenter
Forekomst:
I løpet av livet vil 15-20% av befolkningen få et urtikariautbrudd
Symptomer:
Kløe og kvadler/rødflammethet i ulik størrelse og form som sjelden varer mer enn fire timer
Funn:
Vabler av ulik størrelse eller lokal rødflammethet og hevelse
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser kan være blodprøver, allergiutredning, utelukkelse av underliggende sykdom
Behandling:
Eliminering av utløsende årsak, ev. antihistaminer
 1. Hestholm F, Morken T, Skadberg BT, Berg A . Urtikaria og angioødem hos barn. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 610-4. PubMed  
 2. Schaeffer P. Acute and chronic urticaria: evaluation and treatment. Am Fam Physician 2017; 95: 717-724. PubMed  
 3. Bernstein JA, Lang DM, Khan DA, et al. The diagnosis and management of acute and chronic urticaria: 2014 update. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(5):1270–1277. PMID: 24766875. PubMed  
 4. Guldbakke KK, Khachemoune A. Etiology, classification, and treatment of urticaria. Cutis. 2007;79:41-49. PubMed  
 5. Powell RJ, Leech SC, Till S, Huber PA, Nasser SM, Clark AT. BSACI guideline for the management of chronic urticaria and angioedema. Clin Exp Allergy. 2015 Mar. 45 (3):547-65.
 6. Asero R. New onset urticaria.. UpToDate, last updated Sep 22, 2020. UpToDate  
 7. Rajan JP, Simon RA, Bosso JV. Prevalence of sensitivity to food and drug additives in patients with chronic idiopathic urticaria. J Allergy Clin Immunol Pract 2014; 2: 168-71. pmid:24607044 PubMed  
 8. Confino-Cohen R, Chodick G, Shalev V, Leshno M, Kimhi O, Goldberg A. Chronic urticaria and autoimmunity: associations found in a large population study. J Allergy Clin Immunol. 2012;129(5):1307–1313. PMID: 22336078. PubMed  
 9. Poonawalla T, Kelly B. Urticaria : a review. Am J Clin Dermatol. 2009. 10(1):9-21.
 10. Dice JP. Physical urticaria. Immunol Allergy Clin North Am. 2004 May;24(2):225-46, vi. PMID: 15120149.
 11. Kaplan AP, Greaves M. Pathogenesis of chronic urticaria. Clin Exp Allergy. 2009 Jun. 39(6):777-87.
 12. Magerl M, Borzova E, Gimrnez-Arnau A, Grattan CE, Lawlor F, Mathelier-Fusade P, et al. The definition and diagnostic testing of physical and cholinergic urticarias--EAACI/GA2LEN/EDF/UNEV consensus panel recommendations. Allergy. 2009 Dec. 64(12):1715-21.
 13. Ebo DG, Stevens WJ. Hereditary angioneurotic edema: review of the literature. Acta Clin Belg 2000; 55: 22 - 9. PubMed  
 14. Powell RJ, Leech SC, Till S, et al. BSACI guideline for the management of chronic urticaria and angioedema. Clin Exp Allergy. 2015;45(3):547–565. PMID: 25711134 PubMed  
 15. Li HH. Angioedema. Medscape, last updated Apr 01, 2015.
 16. Zuberbier T, Aberer W, Asero R, et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria: the 2013 revision and update. Allergy 2014; 69: 868–887. DOI: 10.1111/all.12313.
 17. Sharma M, Bennett C, Cohen SN, et al. H1-antihistamines for chronic spontaneous urticaria. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Nov 14;11:CD006137. PMID: 25397904 PubMed  
 18. Kulthanan K, Jiamton S, Thumpimukvatana N, Pinkaew S. Chronic idiopathic urticaria: prevalence and clinical course. J Dermatol 2007; 34: 294-301. PubMed  
 19. Høye doser antihistaminer. Relis.no. Publisert 03.09.15
 20. Kulthanan K, Hunnangkul S, Tuchinda P et al. Treatments of cold urticaria: A systematic review. J Allergy Clin Immunol 2019; 143: 1311-31. pmid:30776418 PubMed  
 21. Bariol C, Dehours E, Mallet J, et al. Levocetirizine and Prednisone Are Not Superior to Levocetirizine Alone for the Treatment of Acute Urticaria: A Randomized Double-Blind Clinical Trial. Ann Emerg Med. doi: 10.1016/j.annemergmed.2017.03.006showArticle Info
 22. Palungwachira P, Vilaisri K, Musikatavorn K, Wongpiyabovorn J. A randomized controlled trial of adding intravenous corticosteroids to H1 antihistamines in patients with acute urticaria. Am J Emerg Med 2020. PMID: 32139204 PubMed  
 23. Fedorowicz Z, van Zuuren EJ, Hu N. Histamine H2-receptor antagonists for urticaria. Cochrane Database Syst Rev. 2012;3:CD008596. The Cochrane Library  
 24. Wong HK. Urticaria treatment and management. Medscape, last updated Dec 07, 2015.
 25. Kozel MM, Mekkes JR, Bossuyt PM, Bos JD. Natural course of physical and chronic urticaria and angioedema in 220 patients. J Am Acad Dermatol 2001; 45: 387-91. PubMed  
 26. Tonacci A, Billeci L, Pioggia G, et al. Omalizumab for the Treatment of Chronic Idiopathic Urticaria: Systematic Review of the Literature. Pharmacotherapy. 2017. PMID: 28226418 PubMed  
 27. Maurer M, Giménez-Arnau AM, Sussman G, et al. Ligelizumab for Chronic Spontaneous Urticaria. N Engl J Med 2019. pmid:31577874 PubMed  
 28. Relis database. Medikamentvalg ved allergiske reaksjoner hos barn under 2 år. 17.10.2014.
 29. Nochaiwong S, Chuamanochan M, Ruengorn C, et al. Evaluation of Pharmacologic Treatments for H1 Antihistamine–Refractory Chronic Spontaneous Urticaria A Systematic Review and Network Meta-analysis. JAMA Dermatol 2021. pmid:34431983 PubMed  
 30. Saini S, Rosen KE, Hsieh HJ, et al. A randomized, placebo-controlled, dose-ranging study of single-dose omalizumab in patients with H1-antihistaminic-refractory chronic idiopathic urticaria. J Allergy Clin Immunol 2011; 128: 567-73. PubMed  
 31. Relis database. Behandling av urtikaria hos barn under 12 måneder. 15.10.2014.
 32. Bergman J, Holager T. Trygge legemidler til gravide og ammende med pollenallergi. RELIS, 2015.
 33. Chansakulporn S, Pongpreuksa S, Sangacharoenkit P, et al. The natural history of chronic urticaria in childhood: a prospective study. J Am Acad Dermatol. 2014;71(4):663–668. PMID: 25023899. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim