Hopp til hovedinnhold

Hårtap hos kvinner

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kvinnelig type hårtap innebærer først og fremst tap av hår rundt midtlinjen midt oppe på skallen
Forekomst:
Et ganske vanlig fenomen
Symptomer:
Hårtapet er vanligst sentralt på hodet, men det kan noen ganger være lokalisert også andre steder
Funn:
Fordelingen av hårtapet og tettheten av hår gir indikasjoner på type hårtap
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser har som formål å utelukke underliggende årsak: blodprøver, hormonprøver, soppundersøkelse, Woods lys
Behandling:
Mulige behandlinger er lokalt minoksidil, antiandrogene medikamenter og hårtransplantasjon hos utvalgte pasienter
  1. Shapiro J. Hair loss in women. N Engl J Med 2007; 357: 1620-30. PubMed  
  2. McMichael A. Female pattern hair loss (androgenetic alopecia in women): Pathogenesis, clinical features, and diagnosis. UpToDate, last updated Mar 12, 2021. UpToDate  
  3. Yip L, Rufaut N, Sinclair R. Role of genetics and sex steroid hormones in male androgenetic alopecia and female pattern hair loss: an update of what we now know. Australas J Dermatol 2011; 52:81. PubMed  
  4. Birch MP, Messenger JF, Messenger AG. Hair density, hair diameter and the prevalence of female pattern hair loss. Br J Dermatol 2001; 144: 297-304. PubMed  
  5. Asghar F, Shamim N, Farooque U, Sheikh H, Aqeel R. Telogen Effluvium: A Review of the Literature. Cureus. 2020;12(5):e8320. Published 2020 May 27. PMID: 32607303 PubMed  
  6. Trost LB, Bergfeld WF, Calogeras E. The diagnosis and treatment of iron deficiency and its potential relationship to hair loss. J Am Acad Dermatol 2006; 54: 824-44. PubMed  
  7. Varothai S, Bergfeld WF. Androgenetic alopecia: an evidence-based treatment update. Am J Clin Dermatol. 2014;15(3):217-30. doi: 10.1007/s40257-014-0077-5. DOI  
  8. van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, Schoones J. Interventions for female pattern hair loss. Cochrane Database Syst Rev 2016; :CD007628. Cochrane (DOI)  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Morten Dalaker, spesialist i hudsykdommer, Trondheim