Hopp til hovedinnhold

Skallethet, mannlig

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Den vanligste form for hårtap er androgen alopesi - mannlig hårtap
Forekomst:
De aller fleste menn får denne typen hårtap, men tidspunktet prosessen starter på, og progresjonshastigheten, varierer sterkt
Symptomer:
Typisk utvikling er økende viker og hårfeste som flyttes bakover, og økende "måne"
Behandling:
Dersom behandling ønskes, må den starte mens det enda er hår på skalpen, ev. systemisk behandling med finasterid eller lokalbehandling med minoksidil
 1. Ho CH, Sood T, Zito PM. Androgenetic Alopecia. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; November 15, 2021. PMID: 28613674. PubMed  
 2. Feinstein RP. Androgenetic alopecia. Medscape, last updated Feb 12, 2018. emedicine.medscape.com  
 3. Stough D, Stenn K, Haber R, et al. Psychological effect, pathophysiology, and management of androgenetic alopecia in men. Mayo Clin Proc. 2005 Oct. 80(10):1316-22.
 4. Donovan J, Goldstein BG, Goldstein AO. Androgenetic alopecia in men: Pathogenesis, clinical features, and diagnosis. UpToDate, last updated Mar 05, 2020. UpToDate  
 5. Phillips TG, Slomiany WP, Allison R. Hair Loss: Common Causes and Treatment. Am Fam Physician. 2017;96(6):371-378. PubMed  
 6. Ustuner ET. Cause of androgenic alopecia: crux of the matter. Plast Reconstr Surg Glob Open. 2013;1(7):e64. Published 2013 Nov 7. PMID: 25289259 PubMed  
 7. Urysiak-Czubatka I, Kmieć ML, Broniarczyk-Dyła G. Assessment of the usefulness of dihydrotestosterone in the diagnostics of patients with androgenetic alopecia. Postepy Dermatol Alergol. 2014;31(4):207-215. PMID: 25254005 PubMed  
 8. Haber R. Androgenic alopecia. BestPractice, last updated March 2018. bestpractice.bmj.com  
 9. Varothai S, Bergfeld WF. Androgenetic alopecia: an evidence-based treatment update. Am J Clin Dermatol. 2014;15(3):217-30. doi: 10.1007/s40257-014-0077-5. DOI  
 10. Gupta AK, Venkataraman M, Talukder M, Bamimore MA. Relative Efficacy of Minoxidil and the 5-α Reductase Inhibitors in Androgenetic Alopecia Treatment of Male Patients A Network Meta-analysis. JAMA Dermatol 2022. pmid:35107565 PubMed  
 11. Mella JM, Perret MC, Manzotti M, et al. Efficacy and safety of finasteride therapy for androgenetic alopecia: a systematic review. Arch Dermatol 2010; 146:1141. PubMed  
 12. Price VH, Menefee E, Sanchez M, Kaufmann KD. Changes in hair weight in men with androgenetic alopecia after treatment with finasteride (1 mg daily): three-and 4-year results. Am Acad Dermatol 2006; 55: 71-4. PubMed  
 13. Piraccini BM, Blume-Peytavi U, Scarci F, et al. Efficacy and safety of topical finasteride spray solution for male androgenetic alopecia: a phase III, randomized, controlled clinical trial published online ahead of print, 2021 Oct 11. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021;10.1111/jdv.17738. PMID: 34634163 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim