Hopp til hovedinnhold

Skader i hud og bløtdeler

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Skader eller sår i hud og bløtdeler forårsaket av uforutsette hendelser
Forekomst:
Sårskader er vanlige
Symptomer:
Kartlegge skademekanismen som ligger bak skaden, når skaden oppstod og mulighet for forurensning
Funn:
Vurder sårets størrelse, dybde og evt. skade på underliggende organ. Test for nevrologisk skade distalt for skaden før evt. bedøvelse settes
Diagnostikk:
Bildeundersøkelse kan være nødvendig for å kartlegge skadens omfang
Behandling:
Målet er best mulig sårtilheling samt å unngå infeksjon. Sår med økt risiko for sekundærinfeksjon skal ikke primærsutureres. Henvisning til (plastikk-)kirurg kan være nødvendig
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim