Hopp til hovedinnhold

Loppebitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kløende utslett etter bitt fra lopper
Forekomst:
Høy frekvens av loppebitt om våren, april til juni, når det ryddes i reir, kalde hytter varmes opp o.l.
Symptomer:
Kløende utslett, ofte flere stikk på rekke, nær bukselinning eller i ankelregion vanligst
Funn:
Noen få asymmetriske, svært kløende, urtikarielle papler, ev. med sentral papulovesikkel ved stikkanalen
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser nødvendig
Behandling:
Ingen behandling utover kløestillende
  1. Folkehelseinstituttet. Fugleloppe/hønseloppe. Folkehelseinstituttet sist oppdatert 10.04.2015. www.fhi.no  
  2. Cuéllar A, Rodríguez A, Halpert E, et al. Specific pattern of flea antigen recognition by IgG subclass and IgE during the progression of papular urticaria caused by flea bite. Allergol Immunopathol (Madr) 2010; 38:197. PubMed  
  3. Bitam I, Dittmar K, Parola P, et al. Fleas and flea-borne diseases. Int J Infect Dis 2010; 14:e667. PubMed  
  4. Potter MF. Flea Control and Prevention. Entomology at the University of Kentucky. Page visited 19 April 2022. entomology.ca.uky.edu  
  5. Dryden MW. Flea and tick control in the 21st century: challenges and opportunities. Vet Dermatol 2009; 20:435. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
  • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim