Hopp til hovedinnhold

Lus

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hodelus er lus som fester seg til hår i hodebunnen. Smitter ved nærkontakt. Flatlus finnes først og fremst i kjønnshår og overføres seksuelt. Kroppslus skyldes dårlig hygiene
Forekomst:
Hodelus forekommer i epidemier i barnehager og skoler. Hyppig tilstand, ca. 1/3 av alle barnefamilier har opplevd dette. Flatlus sjeldnere, og kroppslus er svært sjelden i Norge
Symptomer:
Kløe er hovedsymtomet, men mange kan være symptomfrie lenge
Funn:
Lusa måler 2-3 mm og er grå, brun eller svart, ev. rød etter blodsuging. Det kan ses bittmerker i hodebunnen
Diagnostikk:
Lusa påvises ved inspeksjon, ev. ved kamming mot hvitt håndkle
Behandling:
Hodelus og flatlus behandles med medikamenter. Ved hodelus kamming i tillegg. Kroppslus krever kun grundig kroppsvask og vasking eller frysebehandling av klær
 1. Smittevernveilederen. Luseangrep - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 08.11.2022. www.fhi.no  
 2. Rukke BA, Birkemoe T, Soleng A, Lindstedt HH, Ottesen P. Head lice prevalence among households in Norway: importance of spatial variables and individual and household characteristics. Parasitology 2011; 138: 1296-304. PubMed  
 3. Bauer E, Jahnke C, Feldmeier H. Seasonal fluctuations of head lice infestation in Germany. Parasitol Res 2009; 104: 677-81. PubMed  
 4. Skadedyrveilederen. Hodelus. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 10.02.2023. www.fhi.no  
 5. Flores-Genuino RNS, Gnilo CMS, Dofitas BL. Occlusive versus neurotoxic agents for topical treatment of head lice infestation: A systematic review and meta‐analysis. Pediatr Dermatol 2019; epub: 14016. pmid:31642120 PubMed  
 6. Feldmeier H. Pediculosis capitis: new insights into epidemiology, diagnosis and treatment. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012;31(9):2105-2110. PubMed  
 7. Burgess IF, Silverston P. Head lice. BMJ Clin Evid 2015. pii: 1703. pmid:25587918 PubMed  
 8. Stough D, Shellabarger S, Quiring J, et al. Efficacy and safety og spinosad and permethrin creme rinses for pediculosis capitits (head lice). Pediatrics 2009; : Epub.
 9. Pariser DM, Meinking TL, Bell M, Ryan WG. Topical ivermectin lotion for treatment of head lice. N Engl J Med 2012; 367: 1687-93. New England Journal of Medicine  
 10. Stenberg-Nilsen H, Holager T. Behandling av hodelus til kvinne som ammer. RELIS database 2008; spm.nr. 3880, RELIS Sør.
 11. Ameen M, Arenas R, Villanueva-Reyes J, et al. Oral ivermectin for treatment of pediculosis capitis. Pediatr Infect Dis J 2010; 29: 991-3. PubMed  
 12. FDA approves benzyl alcohol lotion for the treatment of head lice. Rockville, MD: Food and Drug Administration; April, 2009.
 13. Chosidow O, Giraudeau B, Cottrell J, et al. Oral ivermectin versus malathion lotion for difficult-to-treat head lice. N Engl J Med 2010; 362: 896-905. New England Journal of Medicine  
 14. Rukke BA, Birkemoe T, Soleng A, Lindstedt HH, Ottesen P. Head lice in Norwegian households: actions taken, costs and knowledge. PLoS One 2012; 7: e32686. PubMed  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim