Hopp til hovedinnhold

Skabb

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en intenst kløende dermatose forårsaket av midden Sarcoptes scabiei
Forekomst:
Høy prevalens i u-land. Sannsynligvis økende forekomst i Norge
Symptomer:
Symptomene er plagsom kløe, som oppleves mest intens etter at pasienten har lagt seg under dyna, eventuelt ved høy temperatur og svetting
Funn:
Kliniske funn er ukarakteristiske, kløende papler, av og til små vesikler og etter hvert sekundærforandringer med ekskoriasjoner, mest uttalt på ekstremitetene
Diagnostikk:
Mikroskopi av skabbmidd
Behandling:
Lokalbehandling med permetrin krem, ev. systemisk behandling med ivermektin ved terapisvikt. Miljøtiltak og samtidig behandling av alle aktuelle kontaktpersoner
 1. Johnston G, Sladden M. Scabies: diagnosis and treatment. BMJ 2005; 331: 619-22. PubMed  
 2. Chosidow O. Scabies. N Engl J Med 2006; 354: 1718-27. PubMed  
 3. Brasholt MS, Bremmelgaard A, Danbæk L, Weismann K, Theil L. Scabies. Ugeskr Læger 2002; 164: 2748-52. PubMed  
 4. Barry M. Scabies. Medscape, last updated Nov 18, 2015.
 5. Downs AMR, Harvey I, Kennedy CTC. The epidemiology of head lice and scabies in the UK. Epidemiol Infect 1999;122:471-477. PubMed  
 6. Amato E, Dansie LS, Grøneng GM, et al. Increase of scabies infestations, Norway, 2006 to 2018. Eurosurveillance journal 2019; 24(23): epub 06 Jun. www.eurosurveillance.org  
 7. Johnston GA. Treatment of bullous impetigo and the staphylococcal scalded skin syndrome in infants. Expert Rev Anti Infect Ther 2004; 2: 439-46. PubMed  
 8. Walton SF, Holt DC, Currie BJ, Kemp DJ. Scabies: new future for a neglected disease. Adv Parasitol 2004; 57: 309-76. PubMed  
 9. Arlian LG, Runyan RA, Achar S, Estes SA. Survival and infectivity of Sarcoptes scabiei var. canis and var. hominis. J Am Acad Dermatol 1984; 11: 210-5. PubMed  
 10. Shimose L, Munoz-Price LS. Diagnosis, prevention, and treatment of scabies. Curr Infect Dis Rep. 2013 Oct. 15(5):426-31.
 11. Flinders DC, de Schweinitz P. Pediculosis and scabies. Am Fam Physician 2004; 69: 341-50. PubMed  
 12. Blystad H. Smittevernveilederen. Skabb - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet. Oppdatert: 07.01.2017. urlhttp://www.fhi.no/artikler/?id=82865/url
 13. Walter B, Heukelbach J, Fengler G, Worth C, Hengge U, Feldmeier H. Comparison of dermoscopy, skin scraping, and the adhesive tape test for the diagnosis of scabies in a resource-poor setting. Arch Dermatol. 2011 Apr. 147(4):468-73.
 14. The management of scabies. Drug Ther Bull 2002; 40: 43-6. PubMed  
 15. Strong M, Johnstone P. Interventions for treating scabies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD000320. DOI: 10.1002/14651858.CD000320.pub2. DOI  
 16. McCarthy JS, Kemp DJ, Walton SF, Currie BJ. Scabies: more than just an irritation. Postgrad Med J 2004; 80: 382-7. PubMed  
 17. Rosumeck S, Nast A, Dressler C. Ivermectin and permethrin for treating scabies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 4. Art. No.: CD012994. DOI: 10.1002/14651858.CD012994 DOI  
 18. Levy M, Martin L, Bursztejn AC, et al. Ivermectin safety in infants and children under 15 kg treated for scabies: a multicentric observational study. Br J Dermatol 2020. pmid:31344258 PubMed  
 19. CADTH RAPID RESPONSE REPORT: SUMMARY WITH CRITICAL APPRAISAL. Ivermectin for Parasitic Skin Infections of Scabies: A Review of Comparative Clinical Effectiveness, CostEffectiveness, and Guidelines. May, 2019 www.cadth.ca  
 20. Sladden MJ, Johnston GA. Common skin infections in children. BMJ 2004; 329: 95-9. British Medical Journal  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim