Hopp til hovedinnhold

Oral lichen planus

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En kronisk, inflammatorisk forstyrrelse som manifesterer seg i hud og slimhinner
Forekomst:
Forekommer hos 1-4% av befolkningen, hyppigst blant eldre kvinner
Symptomer:
Utvikles langsomt. Økende slimhinneforandringer som kan gi svie og brennende ubehag
Funn:
Primærlesjonene består av bilaterale hvite striae, papler og plakk. Skilles mellom retikulære, erytematøse og erosive lesjoner
Diagnostikk:
Unntaksvis behøves biopsi og histologisk vurdering
Behandling:
Kronisk og lindrende (palliativ). Unngå provoserende faktorer, lokale steroider. En rekke ulike medikamenter kan forsøkes
 1. Mirowski GW, Schlosser BJ. Oral lichen planus: Pathogenesis, clinical features, and diagnosis. UpToDate, last updated Feb 22, 2021. UpToDate  
 2. Chiang CP, Yu-Fong Chang J, Wang YP, et al. Oral lichen planus - Differential diagnoses, serum autoantibodies, hematinic deficiencies, and management. J Formos Med Assoc. 2018;117(9):756-765. PubMed  
 3. Choppy JR. Oral lichen planus. Medscape, last updated Sep 15, 2020. emedicine.medscape.com  
 4. Carbone M, Arduino PG, Carrozzo M, et al. Course of oral lichen planus: a retrospective study of 808 northern Italian patients. Oral Dis 2009; 15:235. PubMed  
 5. Shan J, Ma JM, Wang R, Liu QL, Fan Y. Proliferation and Apoptosis of Peripheral Blood Mononuclear Cells in Patients with Oral Lichen Planus. Inflammation. 2013; 36(2):419-25. PubMed  
 6. Løkken P, Skoglund LA. Legemiddelbivirkninger i munnhulen. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1345-8.
 7. Al-Mayahi S, Böttiger Y. Betablockerare kan ge lichen planus. Läkartidningen 2015.
 8. Mirowski GW, Schlosser BJ. Oral lichen planus: Management and prognosis. UpToDate, last updated Mar 16, 2021. UpToDate  
 9. Lodi G, Manfredi M, Mercadante V, et al. Interventions for treating oral lichen planus: corticosteroid therapies. Cochrane Database of Systematic Reviews 2020, Issue 2. Art. No.: CD001168. The Cochrane Library  
 10. Cheng S, Kirtschig G, Cooper S, et al. Interventions for erosive lichen planus affecting mucosal sites. Cochrane Database Syst Rev 2012; :CD008092. Cochrane (DOI)  
 11. Davari P, Hsiao HH, Fazel N. Mucosal lichen planus: an evidence-based treatment update. Am J Clin Dermatol 2014; 15:181. PubMed  
 12. Chamani G, Rad M, Zarei MR, et al. Efficacy of tacrolimus and clobetasol in the treatment of oral lichen planus: a systematic review and meta-analysis. Int J Dermatol 2015; 54:996. PubMed  
 13. Shilpa PS, Kaul R, Bhat S, Sanjay CJ, Sultana N. Topical tacrolimus in the management of oral lichen planus: literature review. J Calif Dent Assoc. 2014 Mar. 42(3):165-70.
 14. Choonhakarn C, Busaracome P, Sripanidkulchai B, Sarakarn P. The efficacy of aloe vera gel in the treatment of oral lichen planus: a randomized controlled trial. Br J Dermatol 2008; 158: 573-7. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim