Hopp til hovedinnhold

Epidermoid cyste (aterom)

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Runde og mobile hudcyster kledd med epidermis
Forekomst:
Ganske vanlige
Symptomer:
Cysten kan forbli liten i mange år, eller den kan vokse hurtig. Inflammasjon eller infeksjon og abscessdannelse er ikke uvanlig
Funn:
En epidermoid cyste er rund og mobil og varierer i størrelse fra noen få millimeter til flere centimeter. Den har ofte et sentralt punktum
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er ikke påkrevd
Behandling:
Ev. eksisjon
  1. Higgins JC, Maher MH, Douglas MS. Diagnosing common benign skin tumors. Am Fam Physician. 2015 Oct 1;92(7):601-607. PubMed  
  2. Goldstein BG, Goldstein AO. Overview of benign lesions of the skin. UpToDate, last updated Mar 06, 2017. UpToDate  
  3. Fromm LJ. Epidermal inclusion cyst. Medscape, last updated Jun 10, 2016.
  4. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
  5. Suliman MT. Excision of epidermoid (sebaceous) cyst: description of the operative technique. Plast Reconstr Surg. 2005 Dec. 116(7):2042-3.
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
  • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim