Hopp til hovedinnhold

Lipom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Et lipom er en svulst i underhuden utgått fra fettceller (adipocytter)
Forekomst:
Insidens er beregnet til å være 1 per 1000 personer per år
Symptomer:
Vanligvis asymptomatiske, men de kan unntaksvis gi smerter hvis de trykker på en nerve
Funn:
Bløt, uskarpt avgrenset underhudstumor som kan forskyves litt i forhold til omkringliggende vev
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er påkrevd
Behandling:
Er vanligvis unødvendig, ev. kirurgi
  1. Higgins JC, Maher MH, Douglas MS. Diagnosing common benign skin tumors. Am Fam Physician. 2015 Oct 1;92(7):601-607. PubMed  
  2. Nickloes TA. Lipomas. Medscape, last updated Jun 19, 2015.
  3. Al-basti HA, El-Khatib HA. The use of suction-assisted surgical extraction of moderate and large lipomas: long-term follow-up. Aesthetic Plast Surg. 2002 Mar-Apr. 26(2):114-7.
  4. Goldman A, Wollina U. Lipoma treatment with a subdermal Nd:YAG laser technique. Int J Dermatol. 2009 Nov. 48(11):1228-32.
  5. Schmid-Wendtner MH, Burgdorf W. Ultrasound scanning in dermatology. Arch Dermatol. 2005;141(2):217–224. DOI: 10.1001/archderm.141.2.217 DOI  
  6. Christenson L, Patterson J, Davis D. Surgical pearl: use of the cutaneous punch for the removal of lipomas. J Am Acad Dermatol 2000;42:675-6. PubMed  
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Knut Johannessen, spesialist i kirurgi, overlege Skadepoliklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim