Hopp til hovedinnhold

Plateepitelkarsinom

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Ondartet svulst i huden utgående fra keratinocytter i epidermis. Hovedårsak er soleksponering og solskader i huden. Immundempende behandling øker risiko
Forekomst:
Nest hyppigste form for hudkreft med ca. 1500 nye tilfeller per år i Norge
Symptomer:
Typisk er kul i huden med sårskorpe og sår som ikke vil gro
Funn:
Hard og forhornet kul med sår sentralt. Ofte skjelldannelse. Lokalisert på soleksponert hud. Ofte foreligger andre tegn til solskader i huden
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ofte på grunn av utseendet, men bekreftes ved biopsi
Behandling:
Kirurgi, ved avansert sykdom er strålebehandling, cytostatika, immunterapi aktuelt. Mer enn 90% helbredelse ved lokalisert sykdom
 1. Kauvar AN, Arpey CJ, Hruza G et al. Consensus for Nonmelanoma Skin Cancer Treatment, Part II: Squamous Cell Carcinoma, Including a Cost Analysis of Treatment Methods. Dermatol Surg. 2015 Nov;41(11):1214-40. PMID: 26445288 PubMed  
 2. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2021. Oslo: Kreftregisteret, 2022, www.kreftregisteret.no.
 3. Navsaria LJ, Li Y, Tripathy S, et al. Anatomic Locations of Procedurally Treated Keratinocyte Carcinomas in the US Medicare Population. JAMA Dermatol 2023. pmid:37074701 PubMed  
 4. Jerant AF, Johnson JT, Sheridan CD, Caffrey TJ. Early detection and treatment of skin cancer. Am Fam Physician 2000; 62: 357-68, 375-6, 381-2. pmid: 10929700 PubMed  
 5. Wehner MR, Shive ML, Chren M-M, et al. Indoor tanning and non-melanoma skin cancer: systematic review and meta-analysis. BMJ 2012; 345: e5909. pmid: 23033409 PubMed  
 6. Gjersvik P, Helsing P, Holdaas H, Bergan S. Immunsuppressive legemidler og utvikling av hudkreft etter organtransplantasjon. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 2064-8. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 7. Pottegård A, Hallas J, Olesen M, et al. Hydrochlorothiazide use is strongly associated with risk oflip cancer. J Intern Med 2017. pmid:28480532 PubMed  
 8. Stratigos A, Garbe C, Lebbe C et al. Diagnosis and treatment of invasive squamous cell carcinoma of the skin: European consensus-based interdisciplinary guideline. Eur J Cancer 2015; 51: 1989-2007. pmid:26219687 PubMed  
 9. Medibas. Skivepitelcancer i huden. Stockholm: Medibas; 2021. Sist revidert 08.06.2021; sitert 06.07.2021. medibas.se  
 10. Chen AC, Martin AJ, Choy B, et al. A phase 3 randomized trial of nicotinamide for skin-cancer chemoprevention. N Engl J Med 2015; doi: 10.1056/NEJMoa1506197 DOI  
 11. Najjar T. Cutaneous squamous cell carcinoma. Medscape, last updated Jul 08, 2020. Page visited 06 Jul, 2021.
 12. Brougham ND, Dennett ER, Cameron R, Tan ST. The incidence of metastasis from cutaneous squamous cell carcinoma and the impact of its risk factors. J Surg Oncol. 2012 Dec;106(7):811-5 . pmid: 18617440 PubMed  
 13. Brantsch KD, Meisner C, Schönfisch B, et al. Analysis of risk factors determining prognosis of cutaneous squamous-cell carcinoma: a prospective study. Lancet Oncol 2008; 9:713. PubMed  
 14. Kreftregisteret. Cancer in Norway 2017. Oslo, 2018. www.kreftregisteret.no.
 15. Sun L, Chin Re-I, Gastman B, et al. Association of Disease Recurrence With Survival Outcomes in Patients With Cutaneous Squamous Cell Carcinoma of the Head and Neck Treated With Multimodality Therapy. JAMA Dermatology 2019. pmid:30810715 PubMed  
 16. English DR, Armstrong BK, Kricker A, Winter MG, Heenan PJ, Randell PL. Demographic characteristics, pigmentary and cutaneous risk factors for squamous cell carcinoma: a case-control study. Int J Cancer 1998; 76: 628-34. pmid: 9610717 PubMed  
 17. Green A, Williams G, Neale R, et al. Daily sunscreen application and betacarotene supplementation in prevention of basal cell and squamous-cell carcinomas of the skin: a randomised controlled trial. Lancet 1999; 354: 723-9. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim
 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim