Hopp til hovedinnhold

Talgkjertelhyperplasi

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Består av forstørrede lobuler av modne talgkjertler med en sentral utvidet utførselsgang. Årsaken er ukjent
Forekomst:
Er vanlig blant middelaldrende og eldre
Symptomer:
Forekommer vanligst i pannen, i hodebunnen, på kinnet, på nesen, og i vulva. Disse vokser svært langsomt
Funn:
Bløt, gul, ofte bred og litt knudrete papel - oftest med en sentral navle. Vanlig størrelse er 2-4 mm, men de kan bli betydelig større
Diagnostikk:
Klinisk diagnose, karakteristisk utseende og lokalisasjon
Behandling:
Ufarlig tilstand. Kosmetisk behandling kan være aktuelt, men normalt er ikke behandling nødvendig
  1. Higgins JC, Maher MH, Douglas MS. Diagnosing common benign skin tumors. Am Fam Physician. 2015 Oct 1;92(7):601-607. PubMed  
  2. Farci F, Rapini RP. Sebaceous Hyperplasia. 2021 Sep 9. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan–. PMID: 32965819.
  3. Simmons BJ, Griffith RD, Falto-Aizpurua LA et al.; International League of Dermatological Societies; European Dermatology Forum. Light and laser therapies for the treatment of sebaceous gland hyperplasia a review of the literature. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015 Nov;29(11):2080-7. Epub 2015 Mar 2. PMID: 25731611.
  4. Goldstein BG, Goldstein AO. Overview of benign lesions of the skin. UpToDate. Last updated aug. 2013 UpToDate  
  5. Yu C, Shahsavari M, Stevens G, Liskanich R, Horowitz D. Isotretinoin as monotherapy for sebaceous hyperplasia. J Drugs Dermatol. 2010 Jun. 9(6):699-701.
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL
  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim