Hopp til hovedinnhold

Keratoakantom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Hurtigvoksende svulst som forekommer primært på soleksponert hud hos eldre personer
Forekomst:
Ikke svært sjelden, forekomsten øker med alderen
Symptomer:
Begynner som papulære, vorteaktige lesjoner, vokser over to til fire uker til en størrelse på 2 cm eller mere
Funn:
De fleste lesjonene finnes i ansiktet og på ekstremitetene, er papuløse og ofte med sentral navle
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse er ev. biopsi og histologi
Behandling:
Total eksisjon og histologisk undersøkelse er den anbefalte behandlingen for å bekrefte diagnosen
  1. Higgins JC, Maher MH, Douglas MS. Diagnosing Common Benign Skin Tumors. Am Fam Physician. 2015;92(7):601–607. PMID:26447443 PubMed  
  2. Lamberg AL, Sølvsten H, Lei U, et al. The Danish Nonmelanoma Skin Cancer Dermatology Database. Clin Epidemiol 2016; 8: 633-6. pmid:27822110 PubMed  
  3. Gleich T, Chiticariu E, Huber M, Hohl D. Keratoacanthoma: a distinct entity? Exp Dermatol. 2016 Feb;25(2):85-91. Epub 2015 Dec 4. PMID: 26476131 PubMed  
  4. Gibbons M, Ernst A, Patel A, Armbrecht E, Behshad R. Keratoacanthomas: A review of excised specimens. J Am Acad Dermatol 2019; 80: 1794-6. pmid:30771415 PubMed  
  5. Brewer JD, Robinson JK, Corona R. Keratoacanthoma: Management and prognosis. UpToDate. Last reviewed Mar 2022. Accessed Apr 2022. www.uptodate.com  
  6. Patel NP, Cervino AL. Treatment of keratoacanthoma: Is intralesional methotrexate an option? Can J Plast Surg. 2011 Summer;19(2):e15-8. PMID: 22654538 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL