Hopp til hovedinnhold

Malignt melanom

Sist oppdatert:

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Ondartet svulst utgått fra melanocytter, oftest utgått fra basallaget i epidermis, kan også utgå fra slimhinner eller øye
Forekomst:
Rundt 2300 nye tilfeller årlig i Norge. Norge er på tredjeplass på verdensbasis når det gjelder aldersjustert insidens
Symptomer:
Rask tilkomst av en ny pigmentert lesjon, eventuelt endringer i en eksisterende nevus 
Funn:
ABCD(E)-regelen og "the ugly duckling sign". Mistanke ved lesjon >6 mm som er asymmetrisk med uskarp avgrensning, fargevariasjon eller har endret seg siste tid
Diagnostikk:
Diagnosen stilles ved histopatologisk undersøkelse
Behandling:
Hovedbehandlingen er kirurgi, også ved residiv og metastaser. Ved inoperabel sykdom brukes kjemoterapi, immunterapi og signalhemmere

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Klinisk inndeling

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser, spesialisthelsetjenesten

Når henvise

Pakkeforløp

Terapi

Behandlingsmål

Oversikt over behandlingen

Fastlegens rolle

Kirurgisk behandling

Strålebehandling

Medikamentell behandling

Palliativ behandling

Forebyggende tiltak

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Oppfølging

Plan

Kontroller i allmennpraksis

Kontroller i spesialisthelsetjenesten

Pasientinformasjon

Hva bør du informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Pasientorganisasjoner

Illustrasjoner

Bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Sentrale kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvoll legesenter, Trondheim
  • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim