Hopp til hovedinnhold

Nevi og andre pigmenterte elementer

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Økt pigmentering av huden kan skyldes økt produksjon av melanin eller økt antall pigmentproduserende celler - enten melanocytter eller nevusceller
Forekomst:
Forekommer hos alle
Symptomer:
Er symptomfri
Funn:
Pigmentendringer i huden av ulike typer
Diagnostikk:
Vanligvis ikke behov for tilleggsundersøkelser
Behandling:
I de fleste tilfeller ingen behandling, men kjempecellenevi bør eksideres tidlig
 1. Lee JB. Nevi. BMJ Best Practice, last reviewed 26 Oct 2021. bestpractice.bmj.com  
 2. Medibas. Nevi och andra pigmenterade förändringar. Stockholm: Medibas; 2017. Sist oppdatert 07.09.2017; sitert 14.08.2018. Tilgjengelig fra: medibas.se  
 3. Schaffer JV, Bolognia JL. Congenital melanocytic nevi. UpToDate, last updated Oct 14, 2014. www.uptodate.com  
 4. Reddy KK, Farber MJ, Bhawan J et al. Atypical (dysplastic) nevi: outcomes of surgical excision and association with melanoma. JAMA Dermatol 2013; 149: 928-34. pmid:23760581 PubMed  
 5. Kanada KN, Merin MR, Munden A, Friedlander SF. A prospective study of cutaneous findings in newborns in the United States: correlation with race, ethnicity, and gestational status using updated classification and nomenclature. J Pediatr 2012; 161:240. PubMed  
 6. Price HN, O'Haver J, Marghoob A. Practical application of the new classification scheme for congenital melanocytic nevi. Pediatr Dermatol. 2015 Jan-Feb;32(1):23-7. PMID: 25346440. PubMed  
 7. Krengel S, Scope A, Dusza SW, et al. New recommendations for the categorization of cutaneous features of congenital melanocytic nevi. J Am Acad Dermatol 2013; 68:441. PubMed  
 8. Goldstein AM, Tucker MA. Dysplastic Nevi and Melanoma. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2013; 22: 528-32. pmid:22800547 PubMed  
 9. Duffy K, Grossman D. The dysplastic nevus: from historical perspective to management in the modern era: part I. Historical, histologic, and clinical aspects. J Am Acad Dermatol. 2012;67:1.e1-1.e16.
 10. Duffy K, Grossman D. The dysplastic nevus: from historical perspective to management in the modern era. Part II. Molecular aspects and clinical management. J Am Acad Dermatol. 2012;67:19.e1-19.e12.
 11. Olsen CM, Carroll HJ, Whiteman DC. Estimating the attributable fraction for cancer: a meta-analysis of nevi and melanoma. Cancer Prev Res (Phila). 2010;3:233-245. PubMed  
 12. Helsedirektoratet. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av maligne melanomer. Helsedirektoratet. Sist faglig oppdatert 22. mai 2020. helsedirektoratet.no  
 13. Tsao H, Olazagasti JM, Cordoro KM, et al. Early detection of melanoma: reviewing the ABCDEs. J Am Acad Dermatol. 2015 Apr;72(4):717-23. PubMed  
 14. Norsk barnelegeforening v/Klingenberg C, Mørkved M. Nevus - pigmenterte. Nyfødtveileder. Sist faglig oppdatert: 01.01.202. Nettside besøkt 12.04.23. www.helsebiblioteket.no  
 15. Roh MR, Eliades P, Gupta S, Tsao H. Genetics of Melanocytic Nevi. Pigment Cell melanoma Res 2016; 28: 661-72. pmid:26300491 PubMed  
 16. Vourc'h-Jourdain M, Martin L, Barbarot S; aRED. Large congenital melanocytic nevi: therapeutic management and melanoma risk: a systematic review. J Am Acad Dermatol. 2013;68:493-498. PubMed  
 17. Tan SY, Strazzulla LC, Li X et al. Association of clinicopathological features of melanoma with total naevus count and a history of dysplastic naevi: a cross-sectional retrospective study within an academic centre. Clin Exp Dermatol 2018; 43: 566-72. pmid:29450912 PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • John Paoli, docent och överläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg (Medibas)
 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim