Hopp til hovedinnhold

Nevi og andre pigmenterte elementer

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Økt pigmentering av huden kan skyldes økt produksjon av melanin eller økt antall pigmentproduserende celler - enten melanocytter eller nevusceller
Forekomst:
Forekommer hos alle
Symptomer:
Er symptomfri
Funn:
Pigmentendringer i huden av ulike typer
Diagnostikk:
Vanligvis ikke behov for tilleggsundersøkelser
Behandling:
I de fleste tilfeller ingen behandling, men kjempecellenevi bør eksideres tidlig
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • John Paoli, docent och överläkare, Hudkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg (Medibas)
  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
  • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim