Hopp til hovedinnhold

Vitiligo

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kjennetegnes ved flekkvis utvikling av velavgrensede, melkehvite makler i huden, tidvis med hvite hår i de affiserte områder
Forekomst:
Prevalens er ca. 1% av befolkningen i de fleste land
Symptomer:
I tidlig fase foreligger bare delvis pigmentbortfall, og flekken kan ofte klø noe
Funn:
Hvite flekker i huden
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er nødvendige
Behandling:
Er unødvendig. Effekten av ulike tiltak er usikre, og behandlingen er langvarig
 1. Sitek JC. Vitiligo - tap av pigment i huden. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 2370-2. PubMed  
 2. Roncone K. Vitiligo. Medscape, last updated Aug 10, 2018.
 3. Bergqvist C, Ezzedine K. Vitiligo: A Review. Dermatology. 2020;236(6):571-592. PMID: 32155629 PubMed  
 4. Rodrigues M, Ezzedine K, Hamzavi I, Pandya AG, Harris JE; Vitiligo Working Group. New discoveries in the pathogenesis and classification of vitiligo. J Am Acad Dermatol. 2017 Jul;77(1):1–13. PMID: 28619550 PubMed  
 5. Spritz RA, Andersen GH. Genetics of Vitiligo. Dermatol Clin. 2017 Apr;35(2):245–55. PMID: 28317533. PubMed  
 6. Harris JE, Rashighi M. Vitiligo. BMJ Best Practice, last updated 19 Mar, 2022.
 7. Whitton ME, Pinart M, Batchelor J, et al. Interventions for vitiligo. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 24;2:CD003263. The Cochrane Library  
 8. Taieb A, Alomar A, Böhm M, et al; Vitiligo European Task Force (VETF); European Academy of Dermatology and Venereology (EADV); Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS). Guidelines for the management of vitiligo: the European Dermatology Forum consensus. Br J Dermatol. 2013;168:5-19. PubMed  
 9. Lee JH, Kwon HS, Jung HM et al. Treatment Outcomes of Topical Calcineurin Inhibitor Therapy for Patients With Vitiligo: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Dermatol 2019. pmid:31141108 PubMed  
 10. Esfandiarpour I, Ekhlasi A, Farajzadeh S, Shamsadini S. The efficacy of pimecrolimus 1% cream plus narrow-band ultraviolet B in the treatment of vitiligo: a double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Dermatolog Treat. 2009. 20(1):14-8.
 11. Rosmarin D, Passeron T, Pandya AG, et al. Two Phase 3, Randomized, Controlled Trials of Ruxolitinib Cream for Vitiligo. N Engl J Med 2022; 387: 1445-1455. pmid:36260792 PubMed  
 12. Eleftheriadou V, Atkar R, Batchelor J, et al. British Association of Dermatologists guidelines for the management of people with vitiligo 2021. Br J Dermatol. 2022 Jan;186(1):18-29. PubMed  
 13. Razmi TM, Kumar R, Rani Sc, et al. Combination of Follicular and Epidermal Cell Suspension as a Novel Surgical Approach in Difficult-to-Treat Vitiligo: A Randomized Clinical Trial. JAMA Dermatol 2018. pmid:29387874 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim
 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim