Hopp til hovedinnhold

Impetigo

Sist revidert:

Sist revidert av:Definisjon:
Er en overflatisk bakteriell hudinfeksjon forårsaket av stafylokokker og/eller streptokokker
Forekomst:
Oppstår hyppigst hos barn
Symptomer:
Karakterisert ved spontant oppståtte huderosjoner som blir dekt med honninggule skorper. Oftest oppstår forandringene i hud med eksem, på ekstremitetene og i ansiktet
Funn:
Kliniske funn er overflatiske eller bulløse elementer
Diagnostikk:
Dyrkningsprøve av bakterier kan være aktuelt
Behandling:
Vask med såpe og vann, ev. antieseptikum. Eventuelt lokalt antibiotikum. I utbredte tilfeller er systemisk antibiotikum aktuelt.

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Medikamentell behandling

Forebyggende behandling

Barnehage/dagmamma

Forløp, komplikasjoner, prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Trygdemedisin

Sykmelding

Pasientinformasjon

Hva du bør informere pasienten om

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Illustrasjoner

Bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
  • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
  • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus