Hopp til hovedinnhold

Impetigo

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en overflatisk bakteriell hudinfeksjon forårsaket av stafylokokker og/eller streptokokker
Forekomst:
Oppstår hyppigst hos barn
Symptomer:
Karakterisert ved spontant oppståtte huderosjoner som blir dekt med honninggule skorper. Oftest oppstår forandringene i hud med eksem, på ekstremitetene og i ansiktet
Funn:
Kliniske funn er overflatiske eller bulløse elementer
Diagnostikk:
Dyrkningsprøve av bakterier kan være aktuelt
Behandling:
Vask med såpe og vann, ev. antieseptikum. I utbredte tilfeller er systemisk antibiotikum aktuelt
 • Folkehelseinstituttet. Brennkopper - veileder for helsepersonell. Smittevernveiledern. Sist oppdatert 27.07.2019. Siden lest 12.01.2023
 • Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 07. september 2022, Lest 12.01.2023).
 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 07. september 2022, Lest 12.01.2023).
 2. Folkehelseinstituttet. Brennkopper - veileder for helsepersonell. Smittevernveiledern. Sist oppdatert 27.07.2019. Siden lest 12.01.2023 www.fhi.no  
 3. Elliot AJ, Cross KW, Smith GE, et al. The association between impetigo, insect bites and air temperature: a retrospective 5-year study (1999-2003) using morbidity data collected from a sentinel general practice network database. Fam Pract. 2006;23:490-496. PubMed  
 4. Bowen AC, Mahé A, Hay RJ et al. The Global Epidemiology of Impetigo: A Systematic Review of the Population Prevalence of Impetigo and Pyoderma. PLoS One. 2015 Aug 28;10(8):e0136789. PMID: 26317533 PubMed  
 5. Tahulow CM, Lindemann PC, Klingenberg C. Meticillinresistente gule stafylokokker i sårsekret hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2022. doi:10.4045/tidsskr.22.0186 DOI  
 6. NORM/NORM-VET 2021. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Tromsø / Oslo 2022. ISSN:1502-2307 (print) / 1890-9965 (electronic). www.fhi.no  
 7. Hajikhani B, Goudarzi M, Kakavandi S et al. The global prevalence of fusidic acid resistance in clinical isolates of Staphylococcus aureus: a systematic review and meta-analysis. Antimicrob Resist Infect Control. 2021 May 1;10(1):75. PMID: 33933162 PubMed  
 8. Nardi NM, Schaefer TJ. Impetigo. [Updated 2022 Oct 19]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan-. Accessed 16.01.2023 www.ncbi.nlm.nih.gov  
 9. Koning S, van der Sande R, van Suijlekom-Smit LWA, et al. Interventions for impetigo. Cochrane Database Syst Rev 2012; 1: CD003261. doi: 10.1002/14651858.CD003261.pub3 DOI  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus