Hopp til hovedinnhold

Impetigo

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Er en overflatisk bakteriell hudinfeksjon forårsaket av stafylokokker og/eller streptokokker
Forekomst:
Oppstår hyppigst hos barn
Symptomer:
Karakterisert ved spontant oppståtte huderosjoner som blir dekt med honninggule skorper. Oftest oppstår forandringene i hud med eksem, på ekstremitetene og i ansiktet
Funn:
Kliniske funn er overflatiske eller bulløse elementer
Diagnostikk:
Dyrkningsprøve av bakterier kan være aktuelt
Behandling:
Vask med såpe og vann, ev. antieseptikum. I utbredte tilfeller er systemisk antibiotikum aktuelt
 1. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 2. Cole C, Gazewood J. Diagnosis and treatment of impetigo. Am Fam Physician 2007; 75: 859-64. PubMed  
 3. Folkehelseinstituttet. Brennkopper - veileder for helsepersonell. Smittevernveiledern. Sist oppdatert 27.07.2019. Siden lest 28.01.2022 www.fhi.no  
 4. Elliot AJ, Cross KW, Smith GE, et al. The association between impetigo, insect bites and air temperature: a retrospective 5-year study (1999-2003) using morbidity data collected from a sentinel general practice network database. Fam Pract. 2006;23:490-496. PubMed  
 5. Lewis LS. Impetigo. Medscape, last updated Aug 16, 2015.
 6. Brown J, Shriner DL, Schwartz RA, Janniger CK. Impetigo: an update. Int J Dermatol 2003; 42: 251-5. PubMed  
 7. Loffeld A, Davies P, Lewis A, et al. Seasonal occurrence of impetigo: a retrospective 8-year review (1996-2003). Clin Exp Dermatol. 2005;30:512-514. PubMed  
 8. Freeman M, Del Mar C. Impetigo. BestPractice, last updated Dec 13, 2013.
 9. Statens legemiddelverk. Impetigo (brennkopper). Terapianbefaling, 2008. (www.legemiddelverket.no/terapi)
 10. NORM/NORM-VET 2009. Usage of Antimicrobial Agents and Occurrence of Antimicrobial Resistance in Norway. Tromsø / Oslo 2010. ISSN:1502-2307 (print) / 1890-9965 (electronic).
 11. Bergman M, Huikko S, Pihlajamäki M et. al. Effect of macrolide consumption on erythromycin resistance in Streptococcus pyogenes in Finland in 1997-2001. Clin Infect Dis 2004; 38: 1251-6. PubMed  
 12. Mancini AJ. Bacterial skin infections in children: the common and the not so common. Pediatr Ann 2000; 29: 26-35. PubMed  
 13. Johnston GA. Treatment of bullous impetigo and the staphylococcal scalded skin syndrome in infants. Expert Rev Anti Infect Ther 2004; 2: 439-46. PubMed  
 14. Rørtveit S, Huldt-Nystrøm T. Impetigo. Lindbæk M (red). Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, sist oppdatert 16.06.2020.
 15. Geria AN, Schuartz RA. Impetigo Update: New Challenges in the Era of Methicillin Resistance. Cutis. 2010. 85(2):65-70.
 16. Koning S, van der Sande R, van Suijlekom-Smit LWA, et al. Interventions for impetigo. Cochrane Database Syst Rev 2012; 1: CD003261. doi: 10.1002/14651858.CD003261.pub3 DOI  
 17. Sladden MJ, Johnston GA. Common skin infections in children. BMJ 2004; 329: 95-9. British Medical Journal  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
 • Dag Berild, overlege, Medisinsk klinikk, Aker Sykehus