Hopp til hovedinnhold

Leggsår, arterielle

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Arterielle sår som følge av utilstrekkelig blodtilførsel som gir iskemi i hud og underliggende vev distalt i underekstremitetene
Forekomst:
Prevalens er 3-4% av personer over 65 år
Symptomer:
Arterielle leggsår er oftest smertefulle, og smerten øker med økende grad av lokal oksygenmangel. Hvilesmerter tyder på alvorlig sykdom
Funn:
Er oftest lokalisert på fot eller nedre 1/3 av leggen. Sårene er ofte velavgrensede, "utstansede" og relativt dype
Diagnostikk:
Viktige tilleggsundersøkelser er ankelarmindeks, farge-duplex scanning, MR
Behandling:
Sårbehandling + ev. endovaskulær behandling som førstevalg, fordi åpen rekonstruktiv kirurgi innebærer økt infeksjonsrisiko
 1. Stranden E, Slagsvold C-E. Arterielle sår i underekstremiteten. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 895-8. PubMed  
 2. Gabriel A. Vascular ulcers. Medscape, last updated Mar 16, 2016. emedicine.medscape.com  
 3. Margolis DJ, Bilker W, Santanna J et al. Venous leg ulcer: incidence and prevalence in the elderly. J Am Acad Dermatol 2002; 46: 381-6. PubMed  
 4. Antoniou GA, Georgiadis GS, Antoniou SA, Makar RR, Smout JD, Torella F. Bypass surgery for chronic lower limb ischaemia. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 4. Art. No.: CD002000. DOI: 10.1002/14651858.CD002000.pub3. DOI  
 5. Adeyi A, Muzerengi S, Gupta I. Leg ulcers in older people: a review of management. BMJ 2009;2(3): 21-28 British Medical Journal  
 6. Stranden E, Berger KJ, Pedersen KE. Spatial variation in veno-arteriolar reflex (VAR) and effect of reconstructive surgery in limbs with chronic critical limb ischaemia (CLI). Angiology 2000; 9: 151-5. PubMed  
 7. Grenon SM, Gagnon J, Hsiang Y. Video in clinical medicine. Ankle-brachial index for assessment of peripheral arterial disease. N Engl J Med 2009;361: e40. PubMed  
 8. Kroger K, Stewen C, Santosa F et al. Toe pressure measurements compared to ankle artery pressure measurements. Angiology 2003; 54: 39-44. PubMed  
 9. Brothers TE, Esteban R, Robison JG et al. Symptoms of chronic arterial insufficiency correlate with absolute ankle pressures better than with the ankle/brachial index. Minerva Cardioangiol 2000; 48: 103-9. PubMed  
 10. Beard JD. Which is the best revascularization for critical limb ischemia. J Vasc Surg 2008;48(6 Suppl): 11S-16S. DOI: 10.1016/j.jvs.2008.08.036. DOI  
 11. Grey JE, Harding KG, ABS og wound healing: Venous and arterial leg ulcers. BMJ 2006;332(7537): 347-50. British Medical Journal  
 12. Klasen HJ. A review on the nonoperative removal of necrotic tissue from burn wounds. Burns 2000; 26:207. PubMed  
 13. Bradbury AW, Adam DJ, Bell J, et al. Bypass versus Angioplasty in Severe Ischaemia of the Leg (BASIL) trial: An intention-to-treat analysis of amputation-free and overall survival in patients randomized to a bypass surgery-first or a balloon angioplasty-first revascularization strategy. J Vasc Surg 2010; 51:5S. PubMed  
 14. Florenes T, Bay D, Sandbaek G et al. Subintimal angioplasty in the treatment of patients with intermittent claudication: long term results. Eur J Vasc Endovasc Surg 2004; 28: 645-50. PubMed  
 15. Liu R, Li L, Yang M, et al. Systematic review of the effectiveness of hyperbaric oxygenation therapy in the management of chronic diabetic foot ulcers. Mayo Clin Proc 2013 Feb;88(2): 166-75. doi: 10.1016/j.mayocp.2012.10.021. DOI  
 16. O'Reilly D, Pasricha A, Campbell K, et al. Hyperbaric oxygen therapy for diabetic ulcers: systematic review and meta-analysis. Int J Technol Assess Health Care. 2013;29(3):269-81. doi: 10.1017/S0266462313000263. DOI  
 17. Wester T, Jørgensen JJ, Stranden E et al. Behandling av pasienter med kritisk iskemi (KI) i underekstremitene med transplantasjon av autologe stamceller - en pilotstudie. Abstrakt 284. Oslo: Norske kirurgiske foreningers vitenskapelige forhandlinger, 2003.
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør av NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Mette Mogensen, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Dermato-Venerologisk afd. D, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital