Hopp til hovedinnhold

Leggsår, kronisk venøst

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er et sår distalt for kneet som skyldes venøs sykdom og som ikke tilheler i løpet av seks uker
Forekomst:
Prevalens av venøse leggsår varierer mellom 0,1% og 1,0% i Europa og USA
Symptomer:
Sårdannelse med væsking og kløe, spreng, tyngdefølelse, smerter
Funn:
Venøse sår er ofte lokalisert over benede prominenser, særlig over mediale malleol
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser kan være blodprøver, dyrkning, ev. bildediagnostikk
Behandling:
Hovedprinsippene er kompresjonsbandasje, heving av leggen, forbedret mobilitet, redusert overvekt, bedret ernæring, hudtransplantasjon og/eller venekirurgi hos utvalgte pasienter
 1. Wittens C, Davies AH, Bækgaard N, et al. Editor's Choice - Management of Chronic Venous Disease: Clinical Practice Guidelines of the European Society for Vascular Surgery (ESVS). Eur J Vasc Endovasc Surg 2015; 49:678. PubMed  
 2. Kirsner, R.S. and Vivas, A.C. Lower-extremity ulcers: diagnosis and management. British Journal of Dermatology, 2015. doi: 10.1111/bjd.13953 DOI  
 3. Slagsvold C-E, Stranden E. Venøse leggsår. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 891-4. PubMed  
 4. O'Meara S, Al-Kurdi D, Ologun Y, et al. Antibiotics and antiseptics for venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2014. 10;1:CD003557. doi: 10.1002/14651858.CD003557.pub5 DOI  
 5. Abbade LP, Lastória S. Venous ulcer: epidemiology, physiopathology, diagnosis and treatment. Int J Dermatol 2005; 44: 449-56. PubMed  
 6. Aziz Z, Cullum N. Electromagnetic therapy for treating venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD002933. DOI: 10.1002/14651858.CD002933.pub6. DOI  
 7. Körber A, Klode J, Al-Benna S, et al. Etiology of chronic leg ulcers in 31,619 patients in Germany analyzed by an expert survey. J Dtsch Dermatol Ges 2011; 9:116. PubMed  
 8. Nelzén O. Leg Ulcers: Economic Aspects. Phlebologie 2000; 15: 110-4. PubMed  
 9. Nelson EA, Adderley U. Venous leg ulcers. BMJ Clin Evid. 2016;2016:1902. Published 2016 Jan 15. PMID: 26771825 PubMed  
 10. Helsedirektoratet (2021). Nasjonal faglig retningslinje for antibiotika i primærhelsetjenesten nettdokument. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 16. november 2021, lest jan 2022).
 11. O'Donnell TF Jr., Passman MA, Marston WA, et al.; Society for Vascular Surgery; American Venous Forum. Management of venous leg ulcers: clinical practice guidelines of the Society for Vascular Surgery ® and the American Venous Forum. J Vasc Surg. 2014;60:3S-59S. PubMed  
 12. Gohel MS, Heatley F, Liu X, et al. A Randomized Trial of Early Endovenous Ablation in Venous Ulceration. N Engl J Med 2018. pmid:29688123 PubMed  
 13. Gohel MS, Mora J, Szigetei M, et al. Long-term Clinical and Cost-effectiveness of Early Endovenous Ablation in Venous Ulceration A Randomized Clinical Trial. JAMA Surg 2020; 155: 1113-21. pmid:32965493 PubMed  
 14. Raju S, Neglén P. Clinical practice. Chronic venous insufficiency and varicose veins. N Engl J Med 2009; 360: 2319-27. New England Journal of Medicine  
 15. O'Meara S, Cullum NA, Nelson EA, Dumville JC. Compression for venous leg ulcers. Cochrane Database Syst Rev, 11, 2012. CD000265. doi: 10.1002/14651858.CD000265.pub3 DOI  
 16. Nelson EA, Bell-Syer SEM. Compression for preventing recurrence of venous ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD002303. DOI: 10.1002/14651858.CD002303.pub3. DOI  
 17. Palfreyman S, Nelson EA, Michaels JA. Dressings for venous leg ulcers: systematic review and meta-analysis. BMJ 2007; 335: 244. British Medical Journal  
 18. Margolis DJ, Berlin JA, Strom BL. Which venous leg ulcers will heal with limb compression bandages? Am J Med 2000; 109-15-19.
 19. Shingler S, Robertson L, Boghossian S, Stewart M. Compression stockings for the initial treatment of varicose veins in patients without venous ulceration. Cochrane Database Syst Rev 2013; 12:CD008819. Cochrane (DOI)  
 20. Amsler F, Willenberg T, Blättler W. In search of optimal compression therapy for venous leg ulcers: a meta-analysis of studies comparing diverse bandages with specifically designed stockings. J Vasc Surg 2010; 51: 289. PubMed  
 21. Nelson EA, Hillman A, Thomas K. Intermittent pneumatic compression for treating venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 5. Art. No.: CD001899. DOI: 10.1002/14651858.CD001899.pub4. DOI  
 22. Skiveren J, Bermark S, et al.: Klinisk retningslinje for rensning af akutte og kroniske sår: Sæbe, skyllevæsker og skylletryk. Sist revidert 31.07.2017. Center for kliniske retningslinjer, Aalborg Universitet. www.cfkr.dk  
 23. Samuel N, Carradice D, Wallace T, Smith GE, Chetter IC. Endovenous thermal ablation for healing venous ulcers and preventing recurrence. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 10. Art. No.: CD009494. DOI: 10.1002/14651858.CD009494.pub2. DOI  
 24. Carter MJ, Tingley-Kelley K, Warriner RA 3rd. Silver treatments and silver-impregnated dressing for the healing of leg wounds and ulcers: A systematic review and meta-analysis. J Am Acad Dermatol 2010; 63: 668-79. PubMed  
 25. Chaby G, Senet P, Vaneau M, et al. Dressings for acute and chronic wounds: a systematic review. Arch Dermatol 2007; 143: 1297-304. PubMed  
 26. Dumville JC, Worthy G, Bland JM, et al. Larval therapy for leg ulcers. BMJ 2009; 338: b773. BMJ (DOI)  
 27. Soares MO, Iglesias CP, Bland JM, et al. Cost effectiveness analysis of larval therapy for leg ulcers. BMJ 2009; 338: b825. BMJ (DOI)  
 28. Wilkinson EAJ. Oral zinc for arterial and venous leg ulcers. Cochrane Database of Syst Rev 2014, (9): Art. No.: CD001273. DOI: 10.1002/14651858.CD001273.pub3. DOI  
 29. Alguire PC, Scovell S. Overview and management of lower extremity chronic venous disease. UpToDate, last updated May 29, 2018. www.uptodate.com  
 30. Carroll C, Hummel S, Leaviss J, et al. Systematic review, network meta-analysis and exploratory cost-effectiveness model of randomized trials of minimally invasive techniques versus surgery for varicose veins. Br J Surg 2014; 101:1040. PubMed  
 31. Barwell JR, Davies CE, Deacon J, et al. Comparison of surgery and compression with compression alone in chronic venous ulceration (ESCHAR study): randomised controlled trial. Lancet 2004; 363: 1854-9. PubMed  
 32. Goel RR, Abidia A, Hardy SC. Surgery for deep venous incompetence. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Feb 23;2:CD001097. PMID: 25702915 PubMed  
 33. Gohel MS, Barwell JR, Taylor M, et al. Long term results of compression therapy alone versus compression plus surgery in chronic venous ulceration (ESCHAR): randomised controlled trial. BMJ 2007; 335: 83. British Medical Journal  
 34. Mauck KF, Asi N, Undavalli C, et al. Systematic review and meta-analysis of surgical interventions versus conservative therapy for venous ulcers. J Vasc Surg. 2014. PMID: 24835693 PubMed  
 35. Robson MC, Cooper DM, Aslam R, et al. Guidelines for the treatment of venous ulcers. Wound Repair Regen 2006; 14: 649-62. PubMed  
 36. Hamnerius N, Wallin E, Svensson Å, et al. Fast and standardized skin grafting of leg wounds with a new technique. Medscape 2016. www.medscape.com  
 37. Jones JE, Nelson EA, Al-Hity A. Skin grafting for venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2013, Issue 1. Art. No.: CD001737. DOI: 10.1002/14651858.CD001737.pub4. DOI  
 38. Jull AB, Arroll B, Parag V, et al. Pentoxifylline for treating venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012; 12: CD001733. Cochrane (DOI)  
 39. Evangelista MTP, Casintahan MFA, Villafuerte LL. Simvastatin as a novel therapeutic agent for venous ulcers: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Br J Dermatol 2014. doi:10.1111/bjd.12883 DOI  
 40. de Oliveira Carvalho PE, Magolbo NG, De Aquino RF, Weller CD. Oral aspirin for treating venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 2. Art. No.: CD009432. DOI: 10.1002/14651858.CD009432.pub2. DOI  
 41. Briggs M, Nelson EA, Martyn-St James M. Topical agents or dressings for pain in venous leg ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 11. Art. No.: CD001177. DOI: 10.1002/14651858.CD001177.pub3 DOI  
 42. Kranke P, Bennett MH, Martyn-St James M, et al. Hyperbaric oxygen therapy for chronic wounds. Cochrane Database of Syst Rev 2015; 4. DOI: 10.1002/14651858.CD004123.pub4 DOI  
 43. O'Reilly D, Pasricha A, Campbell K, et al. Hyperbaric oxygen therapy for diabetic ulcers: systematic review and meta-analysis. Int J Technol Assess Health Care. 2013;29(3):269-81. doi: 10.1017/S0266462313000263. DOI  
 44. Liu R, Li L, Yang M, et al. Systematic review of the effectiveness of hyperbaric oxygenation therapy in the management of chronic diabetic foot ulcers. Mayo Clin Proc 2013 Feb;88(2): 166-75. doi: 10.1016/j.mayocp.2012.10.021. DOI  
 45. Stoekenbroek RM, Santema TB, Legemate DA, et al. Hyperbaric oxygen for the treatment of diabetic foot ulcers: a systematic review. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2014 Jun;47(6):647-55. doi: 10.1016/j.ejvs.2014.03.005 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim
 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim