Hopp til hovedinnhold

Trykksår

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Skyldes iskemisk nekrose og sårdannelse i vev over benfremspring som har vært utsatt for vedvarende trykk fra et ytre objekt
Forekomst:
Hyppig tilstand i sykehus og sykehjem
Symptomer:
Tidlige symptomer er erytem og ødem, senere kommer sår - hyppigst lokalisert over os sacrum, trokanter og hæler
Funn:
Hyperemisk, blemmet, sprukkent eller nekrotisk hudområde
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis ikke påkrevd
Behandling:
Forebyggende behandling står sentralt. Ved etablert sår foretas debridering, rensing og trykkavlastning
 1. European Pressure Ulcer Advisory Panel. Forebyggelse og behandling af tryksår/trykskader. Vigtigste uddrag af retningslinjen. Dansk utgavave, 2019. www.epuap.org  
 2. Raetz JGM, Wick KH. Common questions about pressure ulcers. Am Fam Physician. 2015 Nov 15;92(10):888-894.
 3. Devik SA. Forebygging av trykksår i kommunale helse- og omsorgstjenester - En oppsummering av kunnskap. Senter for omsorgsforskning. Publisert nov. 2020. omsorgsforskning.brage.unit.no  
 4. Holte HH, Underland V, Hafstad E. Oppsummert forskning om forebygging av trykksår, systematisk oversikt. Utgitt 2016 av Folkehelseinstituttet. www.fhi.no  
 5. Murphy C, Atkin L, Swanson T, et al.. Defying hard-to-heal wounds with an early antibiofilm intervention strategy: wound hygiene. J Wound Care. 2020 Mar 1;29(Sup3b):S1-S26. PMID: 32160083 PubMed  
 6. Sunaas sykehus HF v/kompetansegruppe sår. Klinisk veileder sår. Versjon 2.0, feb. 2021. www.sunnaas.no  
 7. Sibbald RG, Krasner DL, Lutz J. SCALE: skin changes at life's end: final consensus statement: October 1, 2009. Adv Skin Wound Care. 2010;23:225-236. PubMed  
 8. Gefen A. How much time does it take to get a pressure ulcer? Integrated evidence from human, animal, and in vitro studies. Ostomy Wound Manage. 2008;54(10):26–28,30–35.
 9. National Pressure Ulcer Advisory Panel. NPUAP pressure injury stages. April 2016. www.npuap.org  
 10. Smith ME, Totten A, Hickam DH, et al. Pressure ulcer treatment strategies: a systematic comparative effectiveness review. Ann Intern Med. 2013;159:39-50. PubMed  
 11. Saha S, Smith MEB, Totten A, et al. Pressure ulcer treatment strategies: comparative effectiveness. AHRQ Comparative Effectiveness Review. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality (US); 2013 Mar. Report No.: 12(13)-EHC148-EF.
 12. Fernandez R, Griffiths R. Water for wound cleansing. Cochrane Database Syst Rev. 2012;(2):CD003861. Cochrane (DOI)  
 13. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and Treatment of Pressure Ulcers: Quick Reference Guide. Emily Haesler (Ed.). Cambridge Media: Osborne Park, Western Australia; 2014. Norsk oversettelse v/Norsk interessefaggruppe for sårheling (NIFS) og Pasientsikkerhetsprogrammet " I trygge hender 24-7". www.nifs-saar.no  
 14. Chou R, Dana T, Bougatsos C, et al. Pressure ulcer risk assessment and prevention: a systematic comparative effectiveness review. Ann Intern Med 2013 Jul 2;159(1):28-38. doi: 10.7326/0003-4819-159-1-201307020-00006. DOI  
 15. Nixon J, Cranny G, Iglesias C, et al. Randomised, controlled trial of alternating pressure mattresses compared with alternating pressure overlays for the prevention of pressure ulcers. PRESSURE (pressure relieving support surfaces) trial. BMJ 2006; 332; 1413-5.
 16. Iglesias C, Nixon J, Cranny G, et al. Pressure relieving support surfaces (PRESSURE) trial: cost effectiveness analysis. BMJ 2006; 332: 1416-8. PubMed  
 17. Langer G, Fink A. Nutritional interventions for preventing and treating pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(6):CD003216. Cochrane (DOI)  
 18. McInnes E, Jammali‐Blasi A, Bell‐Syer SEM, Leung V. Support surfaces for treating pressure ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2018, Issue 10. Art. No.: CD009490. DOI: 10.1002/14651858.CD009490.pub2. DOI  
 19. Aziz Z, Bell‐Syer SEM. Electromagnetic therapy for treating pressure ulcers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD002930. DOI: 10.1002/14651858.CD002930.pub6. DOI  
 20. Reddy M, Gill SS. Rochon PA. Preventing pressure ulcers: a systematic review. JAMA 2006; 296: 974-84. Journal of the American Medical Association  
 21. Ehåndbok. Retningslinje. Trykksår - forebygging. OUS. Siden besøkt 26.11.2021. ehandboken.ous-hf.no  
 22. Moore ZE, Cowman S. Repositioning for treating pressure ulcers. Cochrane Database Syst Rev. 2015;(1):CD006898. Cochrane (DOI)  
 23. Langer G, Fink A. Nutritional interventions for preventing and treating pressure ulcers. Cochrane Database of Syst Rev. 2014; 6: CD003216. DOI: 10.1002/14651858.CD003216.pub2 DOI  
 24. Arginininnehållande näringsdryck för trycksårsprofylax och behandling. Statens beredning för medicinsk utvärderings upplysningstjänst 2014-06-30
 25. Russo CA, Steiner C, Spector W. Hospitalizations related to pressure ulcers among adults 18 years and older, 2006: Statistical Brief #64. Healthcare Cost and Utilization Project (HCUP) Statistical Briefs. Rockville (MD): Agency for Health Care Policy and Research (US); 2006-2008. www.ncbi.nlm.nih.gov  
 26. Kirman CN. Pressure ulcers and wound care. Medscape, last updated Apr 01, 2020 emedicine.medscape.com  
 • Peter D. Jost, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL