Hopp til hovedinnhold

Diskoid lupus erythematosus

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Lupus erythematosus er en relativt hyppig forekommende autoimmun sykdom som kan være primært systemisk (SLE) eller lokalisert til hud som diskoid lupus erythematosus (DLE)
Forekomst:
Er hyppigst forekommende i alderen 20-40 år og 2-3 ganger vanligere hos kvinner enn menn
Symptomer:
Økt følsomhet for lys, og hudforandringene forekommer gjerne på lyseksponerte områder, typisk som «sommerfuglutslett» i ansiktet
Funn:
Rødfiolette og skjellende plakk i ansiktet, særlig på nese og kinn (sommerfugltegning), men også hyppig på ørene, i hårbunnen, på håndrygger og fingrer
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser må gjøres for å utelukke SLE
Behandling:
Initialt middels potente lokale kortikosteroider, ev. antimalariamidler
 1. Sollesnes Holsen D, Johannessen AC. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 2. Grönhagen CM, Fored CM, Granath F, Nyberg F. Cutaneous lupus erythematosus and the association with systemic lupus erythematosus: a population-based cohort of 1088 patients in Sweden. Br J Dermatol. 2011 Jun. 164(6):1335-41.
 3. Chee MM, Madhok R. Discoid lupus erythematosus. BestPractice, last updated December 2019. bestpractice.bmj.com  
 4. Lee HJ, Sinha AA. Cutaneous lupus erythematosus: understanding of clinical features, genetic basis, and pathobiology of disease guides therapeutic strategies. Autoimmunity 2006; 39:433. PubMed  
 5. Tebbe B. Clinical course and prognosis of cutaneous lupus erythematosus. Clin Dermatol 2004;22:121-124. PubMed  
 6. Durosaro O, Davis MD, Reed KB, Rohlinger AL. Incidence of cutaneous lupus erythematosus, 1965-2005: a population-based study. Arch Dermatol. 2009 Mar. 145(3):249-53.
 7. Merola JF, Moschella SL. Overview of cutaneous lupus erythematosus. UpToDate, last updated Sep 19, 2019. www.uptodate.com  
 8. Miot HA, Bartoli Miot LD, Haddad GR. Association between discoid lupus erythematosus and cigarette smoking. Dermatology 2005;211:118-122. PubMed  
 9. Callen JP. Update on the management of cutaneous lupus erythematosus. Br J Dermatol 2004; 151: 731-6. PubMed  
 10. Knott HM, Martínez JD. Innovative management of lupus erythematosus. Dermatol Clin 2010; 28:489. PubMed  
 11. Wahie S, Daly AK, Cordell HJ, et al. Clinical and pharmacogenetic influences on response to hydroxychloroquine in discoid lupus erythematosus: a retrospective cohort study. J Invest Dermatol. 2011 Oct. 131(10):1981-6.
 12. Callen JP. Management of "refractory" skin disease in patients with lupus erythematosus. Best Pract Res Clin Rheumatol 2005;19:767-784 PubMed  
 13. Marmor MF, Kellner U, Lai TY, Lyons JS, Mieler WF. Revised recommendations on screening for chloroquine and hydroxychloroquine retinopathy. Ophthalmology. 2011 Feb. 118(2):415-22.
 14. Debu A, Girard C, Bessis D. Discoid lupus erythematosus successfully treated by photodynamic therapy. Br J Dermatol. 2015 Mar;172(3):821-2. DOI: 10.1111/bjd.13407 DOI  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim