Hopp til hovedinnhold

Diskoid lupus erythematosus

Sist revidert:

Sist revidert av:



Definisjon:
Lupus erythematosus er en relativt hyppig forekommende autoimmun sykdom som kan være primært systemisk (SLE) eller lokalisert til hud som diskoid lupus erythematosus (DLE)
Forekomst:
Er hyppigst forekommende i alderen 20-40 år og 2-3 ganger vanligere hos kvinner enn menn
Symptomer:
Økt følsomhet for lys, og hudforandringene forekommer gjerne på lyseksponerte områder, typisk som «sommerfuglutslett» i ansiktet
Funn:
Rødfiolette og skjellende plakk i ansiktet, særlig på nese og kinn (sommerfugltegning), men også hyppig på ørene, i hårbunnen, på håndrygger og fingrer
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser må gjøres for å utelukke SLE
Behandling:
Initialt middels potente lokale kortikosteroider, ev. antimalariamidler

Kjerneopplysninger

Definisjon

Forekomst

Etiologi og patogenese

Disponerende faktorer

ICPC-2

ICD-10

Diagnosen

Diagnostiske kriterier

Differensialdiagnoser

Sykehistorie

Kliniske funn

Tilleggsundersøkelser i allmennpraksis

Andre undersøkelser

Når henvise

Terapi

Behandlingsmål

Generelt om behandlingen

Egenbehandling

Medikamentell behandling

Annen behandling

Forebyggende behandling

Forløp, komplikasjoner og prognose

Forløp

Komplikasjoner

Prognose

Pasientinformasjon

Hva finnes av skriftlig pasientinformasjon

Animasjoner

Pasientorganisasjoner

Illustrasjoner

Bilder

Plansjer eller tegninger

Kilder

Referanser

Fagmedarbeidere

  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
  • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim