Hopp til hovedinnhold

Kontakteksem

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Kontakteksem er en inflammatorisk hudtilstand karakterisert ved erytem og kløe og som utløses av et toksisk agens eller et allergen
Forekomst:
Prevalens viser stor variasjon fra 1% til 26%
Symptomer:
Hyppigste form for kontakteksem er håndeksem som gir lokal kløe, svie og utslett
Funn:
Kliniske funn er erytematøs og hoven hud med vesikler, eventuelt bullae og erosjoner ved akutte plager. Tørr og sprukken hud ved kroniske plager
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være epikutantesting
Behandling:
Behandlingen er å unngå kontakt med toksiske stoffer eller allergener, samt lokalbehandling med kortikosteroider
 1. Usatine RP, Riojas M. Diagnosis and management of contact dermatitis. Am Fam Physician 2010; 82: 249-55. American Family Physician  
 2. Guillet G. Contact dermatitis. BMJ Best Practice, last updated May, 2019. bestpractice.bmj.com  
 3. Nielsen NH, Linneberg A, Menne T et al. Allergic contact sensitization in an adult Danish population: two cross-sectional surveys eight years apart (the Copenhagen Allergy Study). Acta Derm Venereol 2001; 81: 31-4. PubMed  
 4. Dotterud LK, Smith-Sivertsen T. Allergic contact sensitization in the general adult population: a population-based study from Northern Norway. Contact Dermatitis 2007; 56: 10-5. PubMed  
 5. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; American College of Allergy, Asthma and Immunology. Contact dermatitis: a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol 2006; 97(3 suppl 2): S1-S38.
 6. Jamil W, Svensson Å, Josefson A, Lindberg M, Von Kobyletzki L. Incidence Rate of Hand Eczema in Different Occupations: A Systematic Review and Meta-analysis. Acta Derm Venereol. 2022 Mar 25;102:adv00681. PMID: 35098319 PubMed  
 7. Johnston GA, Exton LS, Mohd Mustapa MF et al. British Association of Dermatologists' guidelines for the management of contact dermatitis 2017. Br J Dermatol 2017; 176: 317-29. pmid:28244094 PubMed  
 8. Hansen S, Kroon S. Epikutantesting og nikkelallergi. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 433-5. PubMed  
 9. Johansen JD. Fragrance contact allergy: a clinical review. Am J Clin Dermatol 2003; 4: 789-98. PubMed  
 10. Sørensen JA, Clemmensen KK, Nixon RL, et al. (2015), Tobacco smoking and hand eczema – is there an association?. Contact Dermatitis. 2015 Jul 3. doi: 10.1111/cod.12429. DOI  
 11. Saary J, Qureshi R, Palda V, et al. A systematic review of contact dermatitis treatment and prevention. J Am Acad Dermatol 2005; 53: 845-55. PubMed  
 12. Christoffers WA, Coenraads PJ, Svensson Å et al. Interventions for hand eczema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD004055. DOI: 10.1002/14651858.CD004055.pub2 DOI  
 13. Fowler JF, Graff O, Hamedani AG. A phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of alitretinoin (BAL4079) in the treatment of severe chronic hand eczema refractory to potent topical corticosteroid therapy. J Drugs Dermatol 2014; 13: 1198-204. pmid:25607554 PubMed  
 14. Mostosi C, Simonart T. Effectiveness of Barrier Creams against Irritant Contact Dermatitis. Dermatology 2016; 232: 353-62. pmid:26990096 PubMed  
 15. Bourke J, Coulson I, English J; British Association of Dermatologists Therapy Guidelines and Audit Subcommittee. Guidelines for the management of contact dermatitis: an update. Br J Dermatol 2009; 160: 946-54. PubMed  
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten Dalaker, spesialist i hudsykdommer, Trondheim