Hopp til hovedinnhold

Kontakteksem

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Kontakteksem er en inflammatorisk hudtilstand karakterisert ved utslett og kløe utløst av et irritativt/toksisk agens eller et allergen. Hyppigste form for kontakteksem er håndeksem
Forekomst:
Prevalens viser stor variasjon fra 1% til 26%
Symptomer:
Lokal kløe, svie og utslett. Hyppigst på hender
Funn:
Erytem og ødem, vesikler, ev. bullae og erosjoner ved akutte plager. Ved kroniske plager fortykket hud med fissurer
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelse kan være hudtester som epikutantest og brukertest
Behandling:
Unngå kontakt med irritative/toksiske stoffer og/eller allergener. Behandling med fuktighetsbevarende midler og topikale kortikosteroider, ev. topikal kalsineurinhemmer
 1. Kvam MS, Alfonso JH, Berents TL, et al. Arbeidsrelatert håndeksem. Tidsskr Nor Laegeforen 2019; 5: 139. DOI:10.4045/tidsskr.18.0213 DOI  
 2. Guillet G. Contact dermatitis. BMJ Best Practice, last updated May, 2019. bestpractice.bmj.com  
 3. Ahlström MG, Thyssen JP, Wennervaldt M, Menné T, Johansen JD. Nickel allergy and allergic contact dermatitis: A clinical review of immunology, epidemiology, exposure, and treatment. Contact Dermatitis. 2019;81(4):227-241. PubMed  
 4. Usatine RP, Riojas M. Diagnosis and management of contact dermatitis. Am Fam Physician 2010; 82: 249-55. American Family Physician  
 5. American Academy of Allergy, Asthma and Immunology; American College of Allergy, Asthma and Immunology. Contact dermatitis: a practice parameter. Ann Allergy Asthma Immunol 2006; 97(3 suppl 2): S1-S38.
 6. Jamil W, Svensson Å, Josefson A, Lindberg M, Von Kobyletzki L. Incidence Rate of Hand Eczema in Different Occupations: A Systematic Review and Meta-analysis. Acta Derm Venereol. 2022 Mar 25;102:adv00681. PMID: 35098319 PubMed  
 7. Thyssen JP, Schuttelaar MLA, Alfonso JH et al. Guidelines for diagnosis, prevention, and treatment of hand eczema. Contact Dermatitis. 2022 May;86(5):357-378. Epub 2022 Mar 3. PMID: 34971008 PubMed  
 8. Hansen S, Kroon S. Epikutantesting og nikkelallergi. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 433-5. PubMed  
 9. van Amerongen CCA, Ofenloch RF, Cazzaniga S, et al. Skin exposure to scented products used in daily life and fragrance contact allergy in the European general population - The EDEN Fragrance Study. Contact Dermatitis. 2021;84(6):385-394. PubMed  
 10. Sørensen JA, Clemmensen KK, Nixon RL, et al. Tobacco smoking and hand eczema – is there an association?. Contact Dermatitis. 2015 Jul 3. doi: 10.1111/cod.12429.
 11. Johnston GA, Exton LS, Mohd Mustapa MF et al. British Association of Dermatologists' guidelines for the management of contact dermatitis 2017. Br J Dermatol 2017; 176: 317-29. pmid:28244094 PubMed  
 12. Christoffers WA, Coenraads PJ, Svensson Å et al. Interventions for hand eczema. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 4. Art. No.: CD004055. DOI: 10.1002/14651858.CD004055.pub2 DOI  
 13. Fowler JF, Graff O, Hamedani AG. A phase 3, randomized, double-blind, placebo-controlled study evaluating the efficacy and safety of alitretinoin (BAL4079) in the treatment of severe chronic hand eczema refractory to potent topical corticosteroid therapy. J Drugs Dermatol 2014; 13: 1198-204. pmid:25607554 PubMed  
 14. Mostosi C, Simonart T. Effectiveness of Barrier Creams against Irritant Contact Dermatitis. Dermatology 2016; 232: 353-62. pmid:26990096 PubMed  
 • Teresa Løvold Berents, PhD, overlege, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet (RAAO) og Seksjon for hudsykdommer Oslo universitetssykehus
 • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Morten Dalaker, spesialist i hudsykdommer, Trondheim