Hopp til hovedinnhold

Nevrodermatitt

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Et velavgrenset erytematøst, ofte hyperpigmentert område/plakk med fortykket lichenifisert hud
Forekomst:
En vanlig tilstand
Symptomer:
Irriterende kløe som ikke lar seg kontrollere, er verre om natten og kan forverres av varme, svette og klær som irriterer
Funn:
Single eller få erytematøse (akutt) til fiolette eller brune (kroniske) lichenifiserte flekker og plakk, ofte i nakken, hodebunn, ekstremiteter, genitalia, perianalt
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er vanligvis  ikke påkrevd
Behandling:
Fuktighetsbevarende midler, unngå triggere, perioder med potente lokale kortikosteroider
  1. Charifa A, Badri T, Harris BW. Lichen Simplex Chronicus. [Updated 2023 Aug 7]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan www.ncbi.nlm.nih.gov  
  2. Juarez MC, Kwatra SG. A systematic review of evidence based treatments for lichen simplex chronicus. J Dermatolog Treat. 2021 Nov;32(7):684-692. Epub 2020 Mar 6. PMID: 31884840 PubMed  
  3. Swick BL. Lichen simplex chronicus. BMJ Best Practice, last updated October 2019. bestpractice.bmj.com  
  4. Ju T, Vander Does A, Mohsin N, Yosipovitch G. Lichen Simplex Chronicus Itch: An Update. Acta Derm Venereol. 2022 Oct 19;102:adv00796. PMID: 36250769 PubMed  
  5. Lotti T, Buggaiani G, Prignano F. Prurigo nodularis and lichen simplex chronicus. Dermatol Ther 2008;21:42-46. PubMed  
  6. Tan ES, Tan AS, Tey HL. Effective treatment of scrotal lichen simplex chronicus with 0.1% tacrolimus ointment: an observational study. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2015;29:1448-1449. PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
  • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim