Hopp til hovedinnhold

Nummulær dermatitt

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Dermatitt med sirkulære eller ovale, kløende elementer oftest lokaliset på legger, eventuelt på armer eller kropp. Årsak ukjent, men kan utløses av allergi og tørr hud.
Forekomst:
Forekomst er ca. 2 tilfeller per 1000 personer.
Symptomer:
Kløende eksemflekker hos pasient uten tidligere eksem.
Funn:
Runde/ovale eksemflekker med lett skjelling, ev. vesikler, skarp avgrensning mot normal hud.
Diagnostikk:
Ingen tester nødvendig, ev. mikroskopi for å utelukke sopp.
Behandling:
Kortisonholdige salver og fuktighetsbevarende midler.
  1. Miller JL. Nummular dermatitis. Medscape, last updated Nov 21, 2019. emedicine.medscape.com  
  2. Robinson CA, Love LW, Farci F. Nummular Dermatitis. 2021 Jun 17. In: StatPearls Internet. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan–. PMID: 33351436.
  3. Bonamonte D, Foti C, Vestita M, Ranieri LD, Angelini G. Nummular eczema and contact allergy: a retrospective study. Dermatitis. 2012;23:153-7 PubMed  
  4. Shen Y, Pielop J, Hsu S. Generalized nummular eczema secondary to peginterferon Alfa-2b and ribavirin combination therapy for hepatitis C infection. Arch Dermatol. 2005;141:102-3. PubMed  
  5. Krupa Shankar DS, Shrestha S. Relevance of patch testing in patients with nummular dermatitis. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2005;71:406-8 PubMed  
  • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL