Hopp til hovedinnhold

Pityriasis rosea

Sist revidert:
Sist revidert av:

Definisjon:
Selvbegrensende, mild inflammatorisk hudsykdom som gjerne debuterer med en større primærmedaljong og etterfølges av mindre ovale elementer som ligger i hudens folderetning
Forekomst:
Tilstanden er vanlig, hyppigst i aldersgruppen 10-35 år
Symptomer:
Symptomene er en primærmedaljong som etter 1-2 uker etterfølges av et generelt utslett
Funn:
Primærmedaljongen er oval, 2-10 cm i diameter. De små elementene er symmetrisk utbredte, lakserøde, uskarpt avgrensede, lett skjellende, ovale med største akse 0,5-2 cm, ligger i hudens folderetning
Diagnostikk:
Ingen tilleggsundersøkelser er nødvendig
Behandling:
Behandling er vanligvis unødvendig
  1. Villalon-Gomez JM. Pityriasis Rosea: Diagnosis and Treatment. Am Fam Phys 2018; 97(1): 38-44. pmid:29365241 PubMed  
  2. Contreras‐Ruiz J, Peternel S, Jiménez Gutiérrez C, Culav‐Koscak I, Reveiz L, Silbermann‐Reynoso MDL. Interventions for pityriasis rosea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019, Issue 10. Art. No.: CD005068. DOI: 10.1002/14651858.CD005068.pub3. The Cochrane Library  
  3. Kempf W, Adams V, Kleinhans M, Burg G, Panizzon RG, Campadelli-Fiume G, et al. Pityriasis rosea is not associated with human herpesvirus 7. Arch Dermatol 1999;135:1070-2. PubMed  
  4. Deng Y, Li H, Chen X. Palmoplantar pityriasis rosea: two case reports. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007;21:406-407. PubMed  
  5. Chuh AAT, Dofitas BL, Comisel G, Reveiz L, Sharma V, Garner SE, Chu FKM. Interventions for pityriasis rosea. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 2. Art. No.: CD005068. DOI: 10.1002/14651858.CD005068.pub2. DOI  
  6. Chuh A, Chan H, Zawar V. Pityriasis rosea - evidence for and against an infectious aetiology. Epidemiol Infect 2004;132:381-390. PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Ove Bäck, professor emeritus och överläkare, Hudkliniken, Skånes universitetssjukhus (Medibas)
  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
  • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim