Hopp til hovedinnhold

Pityriasis versicolor

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Infeksjon med gjærsoppen Malassezia furfur som fører til overflatisk soppinfeksjon
Forekomst:
Livstidsprevalens er 1-2%
Symptomer:
Flekkvise pigmentendringer lokalisert til trunkus og proksimale ekstremiteter
Funn:
Velavgrensede makler med brunpigmenterte til blekrøde, minimalt skjellende områder
Diagnostikk:
Aktuelle undersøkelser kan være direktemikroskopi eller fluorescens i Woods lys
Behandling:
Lokal med selenholdig sjampo + antimykotika
 1. Crespo-Erchiga V, Florencio VD. Malassezia yeasts and pityriasis versicolor. Curr Opin Infect Dis. 2006 Apr. 19(2):139-47.
 2. Sayed C. Tinea versicolor. Medscape, last updated Jun 09, 2020. emedicine.medscape.com  
 3. Schwartz RA. Superficial fungal infections. Lancet 2004; 364: 1173-82. PubMed  
 4. Gupta AK, Bluhm R, Summerbell R. Pityriasis versicolor. J Eur Acad Dermatol Venereol 2002; 16: 19-33. PubMed  
 5. Prohic A, Jovovic Sadikovic T, Krupalija-Fazlic M, Kuskunovic-Vlahovljak S. Malassezia species in healthy skin and in dermatological conditions. Int J Dermatol. 2016 May. 55 (5):494-504. pmid: 26710919 PubMed  
 6. Dutta S, Bajaj AK, Basu S, Dikshit A. Pityriasis versicolor: socioeconomic and clinico-mycologic study in India. Int J Dermatol 2002; 41: 823-24. PubMed  
 7. Swick BL. Pityriasis versicolor. BestPractice, last updated Apr 01, 2016. bestpractice.bmj.com  
 8. Elyas A. Bradley M. Viktigt att beakta att hudåkommor kan variera beroende på hudtyp. Läkartidningen. 2021,118:20208. lakartidningen.se  
 9. Faergemann J. The role of Malassezia yeasts in skin diseases. Mikol Lek 2004; 11: 129-33. PubMed  
 10. Gupta AK, Lyons DC. Pityriasis versicolor: an update on pharmacological treatment options. Expert Opin Pharmacother. 2014 Aug. 15(12):1707-13.
 11. Gupta AK, Lane D, Paquet M. Systematic review of systemic treatments for tinea versicolor and evidence-based dosing regimen recommendations. J Cutan Med Surg. 2014 Mar-Apr. 18(2):79-90.
 12. Statens legemiddelverk. Terapianbefaling: Behandling av dermatomykoser. Nytt om legemidler 2005; 28 (2): 28-33.
 13. Cantrell WC, Elewksi BE. Can pityriasis versicolor be treated with 2% ketoconazole foam?. J Drugs Dermatol. 2014 Jul 1. 13(7):855-9.
 14. Budimulja U, Paul C. One-week terbinafine 1% solution in pityriasis versicolor: twice-daily application is more effective than once-daily. J Dermatol Treat 2002; 13: 39-40. PubMed  
 15. Qiao J, Li R, Ding Y, Fang H. Photodynamic therapy in the treatment of superficial mycoses: an evidence-based evaluation. Mycopathologia. 2010. 170:339-343.
 16. Gupta AK, Kogan N, Batra R. Pityriasis versicolor: a review of pharmacological treatment options. Expert Opin Pharmacother 2005;6:165-178. PubMed  
 17. Faergemann J. The role of Malassezia yeasts in skin diseases. Mikol Lek 2004; 11: 129-33. PubMed  
 • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim