Hopp til hovedinnhold

Soppinfeksjoner i huden

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Forårsakes av gjærsopp eller dermatofytter
Forekomst:
Er vanlige
Symptomer:
Avhenger av lokalisasjon og type sopp, men ofte er det skjellende, røde utslett
Funn:
Røde, skjellende utslett
Diagnostikk:
Diagnosen bør bekreftes med direkte mikroskopi eller dyrkniong
Behandling:
Lokale antimykotika
 1. Wiederkehr M. Tinea cruris. Medscape, last updated Nov 18, 2015.
 2. Robbins CM. Tinea pedis. Medscape, last updated Nov 19, 2015.
 3. Faergemann J, Baran R. Epidemiology, clinical presentation and diagnosis of onychomycosis. Br J Dermatol. 2003;149(suppl 65):1-4.
 4. Kao, GF. Tinea capitis. Medscape, last updated Nov 19, 2015.
 5. Higgins EM, Fuller LC, Smith CH. Guidelines for the management of tinea capitis. Br J Dermatol 2000; 143: 53-8. PubMed  
 6. Austad J, Gjersvik PJ. Behandling av neglesopp. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 606-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 7. Alexander CL, Shankland GS, Carman W, Williams C. Introduction of a dermatophyte polymerase chain reaction assay to the diagnostic mycology service in Scotland. Br J Dermatol 2011; 164: 966-72. PubMed  
 8. Fuller LC, Child FC, Midgley G, Higgins EM. Scalp ringworm in south-east London and an analysis of a cohort of patients from a paediatric dermatology department. Br J Dermatol 2003; 148: 985-8. PubMed  
 9. Statens legemiddelverk. Terapianbefaling: Behandling av dermatomykoser. Nytt om legemidler 2005; 28 (2): 28-33.
 10. Skov Simonsen G. Antimykotika. Norsk legemiddelhandbok, sist publisert 16.11.2016. legemiddelhandboka.no  
 11. Crawford F, Hollis S. Topical treatments for fungal infections of the skin and nails of the foot. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 3. Art. No.: CD001434. DOI: 10.1002/14651858.CD001434.pub2. The Cochrane Library  
 12. Hart R, Bell-Syer EM, Crawford F, Torgerson DJ, Young P, Russell I. Systematic review of topical treatments for fungal infections of the skin and nails of the feet. BMJ 1999; 319: 79-82. British Medical Journal  
 13. Sladden MJ, Johnston GA. Common skin infections in children. BMJ 2004; 329: 95-9. PubMed  
 14. Caceres-Rios H, Rueda M, Ballona R, Bustamante B. Comparison of terbinafine and griseofulvin in the treatment of tinea capitis. J Am Acad Dermatol 2000; 42: 80-4. PubMed  
 15. Fuller LC, Smith CH, Cerio R, Marsden RA, Midgley G, Beard AL, et al. A randomized comparison of 4 weeks of terbinafine vs. 8 weeks of griseofulvin for the treatment of tinea capitis. Br J Dermatol 2001; 144: 321-7. PubMed  
 16. Gupta AK, Adam P, Dlova N, Lynde CW, Hofstader S, Morar N, et al. Therapeutic options for the treatment of tinea capitis caused by Trichophyton species: griseofulvin versus the new oral antifungal agents, terbinafine, itraconazole, and fluconazole. Pediatr Dermatol 2001; 18: 433-8. PubMed  
 17. Bell-Syer SEM, Khan SM, Torgerson DJ. Oral treatments for fungal infections of the skin of the foot. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 10. Art. No.: CD003584. DOI: 10.1002/14651858.CD003584.pub2. DOI  
 18. Chang CH, Young-Xu Y, Kurth T, Orav JE, Chan AK. The safety of oral antifungal treatments for superficial dermatophytosis and onychomycosis: a meta-analysis. Am J Med 2007; 120: 791-8. PubMed  
 19. Crawford F. Athlete's foot. Clin Evid 2004; 11: 2128-32 Clinical Evidence  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
 • Tove Agner, overlæge, dr. med., Dermatologisk-venerologisk afd., Bispebjerg Hospital