Hopp til hovedinnhold

Ringorm - tinea corporis

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Soppinfeksjon i huden forårsaket av dermatofytter, ofte en zoonose
Forekomst:
Er vanligst blant barn før tenårene og i varmt og fuktig klima
Symptomer:
"Ringorm" - rund flekk med markert rød ytterkant
Funn:
Element(er) der randsonen er erytematøs med lett skjellende hud, av og til med små vesikler og pustler. Sentralt er huden avbleket
Diagnostikk:
Prøve til mikroskopi. Dyrkning ved mange og utbredte lesjoner
Behandling:
Lokalbehandling med antifungale midler er som regel tilstrekkelig
  1. Pires CA, Cruz NF, Lobato AM, Sousa PO, Carneiro FR, Mendes AM. Clinical, epidemiological, and therapeutic profile of dermatophytosis. An Bras Dermatol. 2014 Mar-Apr. 89(2):259-64.
  2. Yee G, Al Aboud AM. Tinea Corporis. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 8, 2022. PMID: 31335080 PubMed  
  3. Folkehelseinstituttet. Ringorm (tinea). Smittevernveilederen. Sist oppdatert 28.12.2018. Siden besøkt 18.04.2023 www.fhi.no  
  4. Andrews MD, Burns M. Common tinea infections in children. Am Fam Physician 2008; 77: 1415-20. PubMed  
  5. El-Gohary M, van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, et al. Topical antifungal treatments for tinea cruris and tinea corporis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 ;8:CD009992. DOI: 10.1002/14651858.CD009992.pub2. DOI  
  6. Relis: Terbinafin krem eller alternativ behandling av ringorm (tinea corporis) hos barn. RELIS database 2018; spm.nr. 10769, RELIS Sør-Øst. relis.no  
  7. Sharma P, Bhalla M, Thami GP, Chander J. Evaluation of efficacy and safety of oral terbinafine and itraconazole combination therapy in the management of dermatophytosis. J Dermatolog Treat. 2020 Nov;31(7):749-753. Epub 2019 May 16. PMID: 31030594 PubMed  
  • Silje Folven Barlindhaug, spesialist i allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

  • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim
  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim