Hopp til hovedinnhold

Skrittsopp - tinea cruris

Sist oppdatert: Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Er en overflatisk infeksjon begrenset til lysken og glutealkløften
Forekomst:
En forholdsvis vanlig tilstand hos unge, idrettsaktive menn
Symptomer:
Utslett og kløe i skrittet og litt nedover låret
Funn:
Bilateral, symmetrisk lesjon med skarp avgrensning litt ned på låret, ofte oppklaring sentralt og aktiv, skallende kant
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser kan være mikroskopi og dyrkning
Behandling:
Lokalbehandling med antifungiva
  1. Andrews MD, Burns M. Common tinea infections in children. Am Fam Physician 2008; 77: 1415-20. PubMed  
  2. Wiederkehr M. Tinea cruris. Medscape, last updated Aug 05, 2016.
  3. Ely JW, Rosenfeld S, Stone MS. Diagnosis and management of tinea infections. Am Fam Physician. 2014 Nov 15;90(10):702-711. PubMed  
  4. Norsk forening for medisinsk mikrobiologi. Brukerhåndbok i medisinsk mikrobiologi. DNL/NFMM. Oslo. Sist oppdatert 01.06.2023, siden besøkt 11.09.2023 mikrobiologiportalen.no  
  5. El-Gohary M, van Zuuren EJ, Fedorowicz Z, et al. Topical antifungal treatments for tinea cruris and tinea corporis. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Aug 4;8:CD009992. DOI: 10.1002/14651858.CD009992.pub2. DOI  
  6. T16.5.3.1 Tinea. Norsk legemiddelhåndbok. Publisert mai 2013. http://legemiddelhandboka.no/Terapi/s%C3%B8ker/+%2Btinea/20495
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Morten Dalaker, avtalespesialist i hudsykdommer, Trondheim Hudlegesenter, Carl Johans gt 3, 7010 Trondheim
  • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim