Hopp til hovedinnhold

Behçets sykdom

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
En inflammatorisk multiorgansykdom av uklar etiologi, men både arv og immunologiske mekanismer har betydning
Forekomst:
Sjelden sykdom, i Norge færre enn 5 per 100.000
Symptomer:
Residiverende orale after og ev. genitale after. Kan også gi øyebetennelser, hudlesjoner og trombotiske lesjoner fra en rekke organ
Funn:
Hyppigst ses smertefulle mukokutane manifestasjoner, men en lang rekke organaffeksjoner kan påvises
Diagnostikk:
Ingen patognomoniske tester
Behandling:
Symptomatisk og empirisk. Kortison brukes ofte ved systemiske manifestasjoner
 1. Alnaimat FA. Behcet disease. Medscape, last updated Dec 23, 2015.
 2. Sollesnes Holsen D, Johannessen AC. Sykdommer som affiserer hud og munnslimhinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2006; 126: 1214-7. Tidsskrift for Den norske legeforening  
 3. Behçet H: Uber rezidivierende, aphthose, durchein Virus verursachte Geschwure am Mund, am Auge und anden Genitalien. Dermatol Wochenschr 1937; 36: 1152-7. PubMed  
 4. Hatemi G, Seyahi E, Fresko I, et al. Behçet's syndrome: a critical digest of the 2014-2015 literature. Clin Exp Rheumatol. 2015 Nov-Dec;33:S3-14. PMID: 26487500 PubMed  
 5. Davatchi F. Diagnosis/Classification Criteria for Behcet's Disease. Patholog Res Int 2012; 2012:607921. PubMed  
 6. Koné-Paut I. Behçet's disease in children, an overview. Pediatr Rheumatol Online J. 2016 Feb 18;14(1):10. pmid:26887984 PubMed  
 7. Smith EL, Yazici Y. Clinical manifestations and diagnosis of Behçet syndrome. UpToDate, last updated Apr 18, 2022. UpToDate  
 8. Hatemi G, Seyahi E, Fresko I, Talarico R, Hamuryudan V. One year in review 2020: Behçet's syndrome. Clin Exp Rheumatol. 2020;38 Suppl 127(5):3-10. PMID: 33331271 PubMed  
 9. Smith EL, Yazici Y. Treatment of Behçet’s syndrome. UpToDate, last updated Dec 06, 2021. UpToDate  
 10. Hatemi G, Melikoglu M, Korkmaz C, et al. Apremilast for Behçet’s Syndrome — A Phase 2, Placebo-Controlled Study. N Engl J Med 2015; 372: 1510-8. doi:10.1056/NEJMoa1408684 DOI  
 11. Levy-Clarke G, Jabs DA, Read RW, et al.Expert panel recommendations for the use of anti-tumor necrosis factor biologic agents in patients with ocular inflammatory disorders. Ophthalmology. 2014 Mar;121(3):785-96.e3. doi: 10.1016/j.ophtha.2013.09.048.
 12. Hu Y, Huang Z, Yang S, Chen X, Su W, Liang D. Effectiveness and Safety of Anti-Tumor Necrosis Factor-Alpha Agents Treatment in Behcets' Disease-Associated Uveitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Pharmacol. 2020;11:941. Published 2020 Jun 24. PMID: 32670062 PubMed  
 13. Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR). Nasjonal veileder for svangerskap og revmatiske sykdommer. Trondheim; sist oppdatert mars 2018, siden besøkt 13.09.2018
 14. Kural-Seyahi E, Fresko I, Seyahi N, et al. The long-term mortality and morbidity of Behçet syndrome: a 2-decade outcome survey of 387 patients followed at a dedicated center. Medicine (Baltimore) 2003; 82: 60. PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim (tilpasning til NEL)