Hopp til hovedinnhold

Gruppe A streptokokk-infeksjoner

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Gruppe A-streptokokker (GAS) er undergruppe av arten Streptococcus pyogenes. 
Forekomst:
GAS-infeksjoner forekommer hyppig i sine vanligste former som tonsillitt, faryngitt, impetigo, erysipelas, men de kan også forårsake livstruende infeksjoner
Symptomer:
Avhenger av infeksjonens anatomiske fokus og alvorlighet. Halsbetennelser er vanligst, nekrotiserende fasciitt og sepsis er livstruende infeksjoner
Funn:
Avhenger av infeksjonens anatomiske fokus og alvorlighet
Diagnostikk:
Presis, klinisk diagnostikk er sentralt, CRP, og dyrkninger
Behandling:
GAS viser fortsatt følsomhet mot penicillin, ingen betalaktamresistens er hittil påvist
 1. Smittevernveilederen. Streptokokk gruppe A-infeksjon. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 16.12.2022. www.fhi.no  
 2. Stevens DL, Bryant A. Group A streptococcus: Virulence factors and pathogenic mechanisms. UpToDate, last updated Apr 06, 2022. UpToDate  
 3. Deutscher M, Lewis M, Zell ER, Taylor TH Jr, Van Beneden C, Schrag S. Incidence and severity of invasive Streptococcus pneumoniae, group A Streptococcus, and group B Streptococcus infections among pregnant and postpartum women. Clin Infect Dis. 2011 Jul 15. 53(2):114-23.
 4. Vornhagen J, Adams Waldorf KM, Rajagopal L. Perinatal Group B Streptococcal Infections: Virulence Factors, Immunity, and Prevention Strategies. Trends Microbiol. 2017;25(11):919-931. PubMed  
 5. Sykes EA, Wu V, Beyea MM, Simpson MTW, Beyea JA. Pharyngitis: Approach to diagnosis and treatment. Can Fam Physician. 2020;66(4):251-257. PubMed  
 6. Edlich RF. Necrotizing fasciitis. Medscape, last updated Apr 14, 2017. emedicine.medscape.com  
 7. Babiker A, Li X, Lai YL, et al. Effectiveness of adjunctive clindamycin in β-lactam antibiotic-treated patients with invasive β-haemolytic streptococcal infections in US hospitals: A retrospective multicentre cohort study. Lancet Infect Dis 2020. PMID: 33333013 PubMed  
 • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

 • Bjørn Waagsbø, overlege avdeling for infeksjonssykdommer, St Olavs Hospital, Trondheim
 • Julia Chelsom, overlege og universitetslektor, Medisinsk avdeling, Haraldsplass Diakonale sykehus, Bergen og Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen
 • Alfred Halstensen, professor og overlege, Institutt for indremedisin, Universitetet i Bergen og Haukeland Sykehus, Bergen