Hopp til hovedinnhold

Dermatitis herpetiformis

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Autoimmun hudsykdom med gluten sensitivitet
Forekomst:
Sjelden tilstand, vanligst i Skandinavia, prevalens på ca. 30-60 per 100.000 innbyggere
Symptomer:
Starter gradvis eller relativt raskt med en sterkt kløende, sviende og stikkende fornemmelse i huden, særlig over albuer, knær og nates
Funn:
Kløende papulovesikuløst, til tider bulløst utslett
Diagnostikk:
Tilleggsundersøkelser er anti-vevstransglutaminase IgA og hudbiopsi
Behandling:
Glutenfri kost. Dapson gir kontroll over hudsymptomene i perioder med oppblussende sykdom og i påvente av effekt av kostendringer
  • Terje Johannessen, professor i allmennmedisin, Trondheim

Tidligere fagmedarbeidere

  • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim
  • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim