Hopp til hovedinnhold

Herpes simplex hudinfeksjon

Sist revidert:
Sist revidert av:


Definisjon:
Residiverende utbrudd av små grupperte vesikler på en erytematøs bakgrunn, særlig orolabialt og genitalt, i sjeldnere tilfeller som primær gingivostomatitt
Forekomst:
I den voksne befolkningen har ca 60% antistoffer mot herpesvirus type 1, og 25-40% mot type 2
Symptomer:
Ømhet, smerte, milde parestesier eller en brennende følelse før lesjonene dukker opp på inokulasjonsstedet. Hyppigst er forkjølelsessår på leppen
Funn:
Sår og blemmedannelse, særlig på leppene og perioralt
Diagnostikk:
Aktuelle tilleggsundersøkelser kan være virusdyrkning eller PCR
Behandling:
Aktiv behandling er kun unntaksvis aktuelt, ev. antiviralt middel
 1. Ahluwalia J, Han A, Kusari A, et al. Recurrent herpes labialis in the pediatric population: prevalence, therapeutic studies, and associated complications. Pediatr Dermatol. 2019;36(6):808-814. PubMed  
 2. Randall DA, Wilson Westmark NL, Neville BW. Common Oral Lesions. Am Fam Physician. 2022;105(4):369-376. PubMed  
 3. Hargitai IA. Painful oral lesions. Dent Clin North Am. 2018;62(4):597-609. PubMed  
 4. Klein RS, Clinical manifestations and diagnosis of herpes simplex virus type 1 infection, UpToDate, last updated Jun 06, 2014.
 5. Cernik C, Gallina K, Brodell RT. The treatment of herpes simplex infections: an evidence-based review. Arch Intern Med 2008; 168: 1137-44. PubMed  
 6. Chi CC, Wang SH, Delamere FM, et al. Interventions for prevention of herpes simplex labialis (cold sores on the lips). Cochrane Database of Syst Rev 2015, Issue 8. Art. No.: CD010095. DOI: 10.1002/14651858.CD010095.pub2. DOI  
 7. Saleh D, Yarrarapu SNS, Sharma S. Herpes Simplex Type 1. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 29, 2022. PMID: 29489260 PubMed  
 8. Betz D, Fane K. Herpetic Whitlow. In: StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; August 1, 2022. PMID: 29494001 PubMed  
 9. Shoji K, Saitoh A. Herpetic Whitlow. N Engl J Med 2018; 378: 563. doi:10.1056/NEJMicm1711479 DOI  
 10. Dominguez SR, Pretty K, Hengartner R, Robinson CC. Comparison of Herpes Simplex Virus PCR with Culture for Virus Detection in Multisource Surface Swab Specimens from Neonates. J Clin Microbiol. 2018 Sep 25;56(10):e00632-18. PMID: 29875197. PubMed  
 11. McGregor SP. Dermatologic manifestations of herpes simplex. Medscape, last updated Feb 16, 2018.
 12. Gilbert SC. Management and prevention of recurrent herpes labialis in immunocompetent patients. Herpes 2007; 14:56. PubMed  
 13. Hull CM, Harmenberg J, Arlander E, et al, for the ME-609 Study Group. Early treatment of cold sores with topical ME-609 decreases the frequency of ulcerative lesions: A randomized, double-blind, placebo-controlled, patient-initiated clinical trial. J Am Acad Dermatol 2011; 64: 696.e1-11.
 14. Findal-Drammen G, Nodenes K, Kro GAB, Barlinn R. Virale infeksjoner hos gravide. Genital herpes. Norsk gynekologisk forening. Oslo, 2021. www.legeforeningen.no  
 15. Arduino PG, Porter SR. Oral and perioral herpes simplex virus type 1 (HSV-1) infection: review of its management. Oral Dis 2006; 12:254. PubMed  
 16. Wald A, Corey L, TimmlerB, et al. Helicase-primase inhibitor pritelivir for HSV-2 infection. N Engl J Med 2014; 370: 201-10. doi:10.1056/NEJMoa1301150 DOI  
 • Ingard Løge, spesialist allmennmedisin, redaktør NEL

Tidligere fagmedarbeidere

 • Kurt Østhuus Krogh, spesialist i barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
 • Sylvi Torvund, spesialist i allmennmedisin, Nidarvold legesenter, Trondheim
 • Kristin Ryggen, overlege, Hudavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim