Hopp til hovedinnhold
Osteomyelitt kan inndeles i en akutt form som oppstår innen to uker etter smitte, en subakutt form som oppstår innen en til flere måneder og en kronisk form som oppstår etter flere måneder.
Osteomyelitt kan inndeles i en akutt form som oppstår innen to uker etter smitte, en subakutt form som oppstår innen en til flere måneder og en kronisk form som oppstår etter flere måneder.

Beinbetennelse - osteomyelitt

Osteomyelitt er en bakterieinfeksjon (betennelse) i et ben. Akutt osteomyelitt forekommer oftest hos barn og unge voksne.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/barn/infeksjoner/beinbetennelse-osteomyelitt/ 

Hva er osteomyelitt?

Årsak

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Osteomyelitt. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

 1. Hatzenbuehler J, Pulling TJ. Diagnosis and management of osteomyelitis. Am Fam Physician 2011; 84: 1027-33. American Family Physician 
 2. Mylona E, Samarkos M, Kakalou E, Fanourgiakis P, Skoutelis A. Pyogenic vertebral osteomyelitis: a systematic review of clinical characteristics. Semin Arthritis Rheum 2009; 39: 10-7. PubMed 
 3. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. Sist oppdatert 21.09.2021. Siden besøkt 06.10.2021 helsedirektoratet.no 
 4. Aragón-Sánchez J, Lázaro-Martínez JL, Quintana-Marrero1 Y, et al. Are diabetic foot ulcers complicated by MRSA osteomyelitis associated with worse prognosis? Outcomes of a surgical series. Diabet Med 2009; 26: 552-5. PubMed 
 5. Pediatriveiledere. Fra Norsk barnelegeforening. Akuttveileder. Infeksjoner i bein og ledd. Revidert 2012. Siden besøkt 06.10.2021 www.helsebiblioteket.no 
 6. Døving M, Handal T, Galteland P. Bakterielle odontogene infeksjoner. Tidsskr Nor Legeforen 2020; 140(7): 10.4045./tidsskr.19.0778. pmid:32378841 PubMed 
 7. Saavedra-Lozano J, Mejias A, Ahmad N, et al. Changing trends in acute osteomyelitis in children: impact of methicillin-resistant Staphylococcus aureus infections. J Pediatr Orthop 2008; 28: 569-75. PubMed 
 8. Pollak AN, Jones AL, Castillo RC, Bosse MJ, MacKenzie EJ; LEAP Study Group. The relationship between time to surgical debridement and incidence of infection after open high-energy lower extremity trauma. J Bone Joint Surg Am 2010; 92: 7-15. PubMed 
 9. Kurtz SM, Lau E, Schmier J, Ong KL, Zhao K, Parvizi J. Infection burden for hip and knee arthroplasty in the United States. J Arthroplasty 2008; 23: 984-91. PubMed 
 10. Zimmerli W. Clinical practice. Vertebral osteomyelitis. N Engl J Med 2010; 362: 1022-9. New England Journal of Medicine 
 11. Svenska infektionsläkarföreningen. Vårdprogram för Led- och skelettinfektioner 2018.
 12. Pineda C, Espinosa R, Pena A. Radiographic imaging in osteomyelitis: the role of plain radiography, computed tomography, ultrasonography, magnetic resonance imaging, and scintigraphy. Semin Plast Surg 2009; 23: 80-9. PubMed 
 13. Tone A, Nguyen S, Devemy F, et al. Six- Versus Twelve-Week Antibiotic Therapy for Nonsurgically Treated Diabetic Foot Osteomyelitis: A Multicenter Open-Label Controlled Randomized Study. Diabetes Care. 2014. PMID: 25414157 PubMed 
 14. Lew DP, Waldvogel FA. Osteomyelitis. Lancet 2004; 364: 369-79. PubMed 
 15. Pincher B, Fenton C, Jeyapalan R et al. A systematic review of the single-stage treatment of chronic osteomyelitis. J Orthop Surg Res. 2019 Nov 28;14(1):393. PMID: 31779664 PubMed