Hopp til hovedinnhold
 Forløpet ved forgiftning kan variere mye. De fleste tilfeller er kortvarige og med milde symptomer som glir over av seg selv.
Forløpet ved forgiftning kan variere mye. De fleste tilfeller er kortvarige og med milde symptomer som glir over av seg selv.

Botulisme

Botulisme er en potensielt alvorlig forgiftning forårsaket av et toksin produsert av botulinum-bakterien. De viktigste smittekildene er rakfisk og spekemat, eller sårinfeksjon hos injiserende misbrukere.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/infeksjoner/bakteriesykdommer/botulisme/ 

Hva er botulisme?

Sykdomsmekanisme

Botulismekildene

Forebygging

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet Botulisme. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Bleck TP, Hodowanec A. Botulism. BestPractice, last updated May 21, 2013.
  2. Bianco MI, Lúquez C, de Jong LI, Fernández RA. Presence of Clostridium botulinum spores in Matricaria chamomilla (chamomile) and its relationship with infant botulism. Int J Food Microbiol 2008 Feb 10; 121(3): 357-60. pmid:18068252 PubMed 
  3. Smittevernveilederen. Botulisme - veileder for helsepersonell. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 30.11.2020. www.fhi.no 
  4. Folkehelseinstituttet. Ti tilfeller av botulisme hos injiserende rusmisbrukere i Oslo-området. FHI febr. 2015.
  5. Lindstrom M, Korkeala H. Laboratory diagnostics of botulism. Clin Microbiol Rev 2006;19:298-314. PubMed 
  6. Eriksen T, Müller C, Miryahyaei. Nye nevrologiske symptomer etter hjerneinfarkt hos en 59 år gammel kvinne. Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 3277-8. PubMed 
  7. Chalk CH, Benstead TJ, Keezer M. Medical treatment for botulism. Cochrane Database Syst Rev. 2014 Feb 20;2:CD008123. doi: 10.1002/14651858.CD008123.pub3. DOI 
  8. Brantsæter A. Botulisme og rakfisk. MSIS Ukerapport 50, 2003.