Hopp til hovedinnhold

GAS-infeksjoner, oversikt

Gruppe A streptokokker (GAS) forekommer normalt på huden og i svelget hos mange mennesker uten å forårsake noen skade, men i sjeldne tilfeller kan det oppstå en livstruende infeksjon.

Sist revidert:

QR
Del pasientinformasjon

Den ligger åpent tilgjengelig på NHI.no sammen annen relevant informasjon

https://nhi.no/sykdommer/hud/diverse/gas-infeksjoner-oversikt/ 

Hva er gruppe A streptokokker?

Sykdommer forårsaket av GAS

Diagnosen

Behandling

Prognose

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

Dette dokumentet er basert på det profesjonelle dokumentet GAS-infeksjoner. Referanselisten for dette dokumentet vises nedenfor.

  1. Chelsom J, Halstensen A. Infeksjoner med gruppe A-streptokokker i hud, bløtdeler og blod. Tidsskr Nor Lægeforen 2001; 121: 3310-4. PubMed 
  2. Smittevernveilederen. Streptokokk gruppe A-infeksjon. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 18.06.2019. www.fhi.no 
  3. Stevens DL, Bryant A. Group A streptococcus: Virulence factors and pathogenic mechanisms. UpToDate, last updated Oct 19, 2015. UpToDate 
  4. Deutscher M, Lewis M, Zell ER, Taylor TH Jr, Van Beneden C, Schrag S. Incidence and severity of invasive Streptococcus pneumoniae, group A Streptococcus, and group B Streptococcus infections among pregnant and postpartum women. Clin Infect Dis. 2011 Jul 15. 53(2):114-23.
  5. Bisno AL, Brito MO, Collins CM. Molecular basis of group A streptococcal virulence. Lancet Infect Dis 2003; 3: 191. pmid:12679262 PubMed 
  6. Stevens DL. The flesh-eating bacterium: what's next? J Infect Dis 1999; 179 (suppl 2): 366-74.
  7. Gerber MA, Shulman ST. Rapid diagnosis of pharyngitis caused by group A streptococci. Clin Microbiol Rev 2004; 17: 571. pmid:15258094 PubMed 
  8. Edlich RF. Necrotizing fasciitis. Medscape, last updated Apr 14, 2017. emedicine.medscape.com 
  9. Babiker A, Li X, Lai YL, et al. Effectiveness of adjunctive clindamycin in β-lactam antibiotic-treated patients with invasive β-haemolytic streptococcal infections in US hospitals: A retrospective multicentre cohort study. Lancet Infect Dis 2020. PMID: 33333013 PubMed